Bidrag till forskning om behandling av multipel skleros

16 oktober 2019

Joachim Burman, docent vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap, tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag, ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare.

Joachim Burman, docent vid institutionen för
neurovetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) anslår 5,2 miljoner kronor till Joachim Burman för arbete med projektet Autolog blodstamcellstransplantation som behandling för multipel skleros (MS).

Autolog blodstamcellstransplantation är en potentiellt botande behandling av den neurologiska sjukdomen MS. Syftet med behandlingen är att stoppa immunförsvarets angrepp på hjärnan. I sin forskning kommer Joachim Burman att länka samman en rad analyser för att möjliggöra risk- och prognosbedömningar på individnivå och därmed kunna erbjuda en mer anpassad behandling i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag – ett av landets mest eftertraktade – tilldelas i år åtta av Sveriges lovande unga forskare.