Internationell samverkan ska ge effektivare läkemedelsutveckling

30 oktober 2019

NeuroDeRisk är ett nytt internationellt konsortium i vilket Uppsala universitet tillsammans med 17 partnerorganisationer ska utveckla verktyg för bättre förutsägelser av hur potentiella läkemedel kan skada nervsystemet.

I projektet Cracking the code of neurotoxicity ska 18 partners från akademi och industri utveckla nya, sofistikerade verktyg i syfte att bättre förutse läkemedelskandidaters potentiella negativa effekter på nervsystemet. Arbetet ska utföras inom ramarna för NeuroDeRisk, ett internationellt konsortium som erhåller tio miljoner Euro i anslag av bland annat Innovative Medicines Initiative.
– Vi saknar idag tillräckligt effektiva modeller för att bedöma vilka läkemedel som kommer att ha negativ inverkan på nervsystemet. Med finansiering för 42 månaders arbete har vi möjlighet att utveckla tekniken och därmed bidra till att bättre sätt att minska risker bland läkemedelskandidater redan i den prekliniska forskningen, säger Jacques Richard, projektledare inom NeuroDeRisk.

Uppsala universitet och forskargruppen Translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid den Farmaceutiska fakulteten – med Irena Loryan som ansvarig forskare – utgör tillsammans med AstraZeneca Sveriges representanter i konsortiet som de kommande åren ska organisera och utöka befintlig kunskap, utveckla och förbättra verktyg samt gynna innovativa metoder att minska och förfina behov av djuranvändning vidinom läkemedelsutvecklingen. Resultatet av projektet kommer att samlas i en integrerad verktygslåda som ska effektivisera läkemedelsindustrins forskning- och utvecklingsarbete, minska risken för frivilliga deltagare i kliniska tester samt för att bidra till bättre och säkrare läkemedelsbehandlingar.

Mer information  https://neuroderisk.eu/

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress