ABB Research Award 2019 till forskning om batterifria sensorer

13 november 2019

Hubertus von Grünberg (tidigare ordförande på ABB), Ambuj Varshney (vinnare av utmärkelsen), Peter Voser (ordförande och koncernchef på ABB)

Ambuj Varshney, postdoktor vid institutionen för informationsteknologi, har tilldelats ABB Research Award 2019 för sin forskning om mer hållbara nätverksbaserade inbyggda system och förenklad datainsamling inom industrin.

ABB har delat ut det andra ABB Research Award till Hubertus von Grünbergs ära till Ambuj Varshney för forskning kring kommunikationssystem med lång räckvidd (LoRea) och ultralåg effekt för batterifria sensorer som hämtar små mängder energi från den omgivande miljön. Ambuj Varshneys forskning, som kommer tilldelas ett forskningsanslag på 300 000 dollar över tre år, ger möjlighet att bana vägen för ett brett införande av batterifria hållbara nätverksbaserade inbyggda system (NES).

– Den här utmärkelsen hjälper mig att ta ett stort steg mot visionen av ett hållbart NES som kan ge betydande påverkan inom flera olika tillämpningsområden, till exempel framtidens fabriker”, säger Varshney. Utmärkelsen gör det möjligt för mig att utnyttja mer än hundra års kunnande på ABB i att utveckla innovativa teknologier för att gå vidare inom den spännande inriktningen "backscatter-kommunikation".

Ambuj Varshney, som tog sin doktorsgrad i datorteknik i maj 2018 vid Uppsala universitet, belönades vid en ceremoni i Dättwil i Schweiz. Han utsågs bland över 60 sökande från ledande lärosäten runt om i världen.  

Enligt juryn kan Ambuj Varshneys forskning stötta NES på ett hållbart sätt under långa perioder utan att på ett negativt sätt påverka den fysiska miljön eller radiomiljön.

– Ambuj Varshney är en värdig mottagare av denna utmärkelse eftersom hans innovativa strategi dramatiskt kan öka vår förmåga att samla in, överföra och i slutändan analysera data på ett miljömässigt hållbart sätt och på så vis hjälpa till att bana väg för autonoma industrier, menar Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB, under utmärkelseceremonin.