Stor ökning av antalet sökande till höstens utbildningar

17 april 2020

Många vill plugga vid Uppsala universitet i höst. 92 143 personer har sökt till program och kurser. Det är drygt 16 procent fler än förra hösten

Det är inte bara Uppsala universitet som har fler sökande till höstterminen 2020. Nationellt sett har ansökningarna till universitet och högskolor ökat med 13 procent, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet. Uppsala universitet har bara haft så här höga ansökningstal en gång tidigare (2014).

Uppsala universitet har verksamhet både i Uppsala och på Gotland. Antalet unika sökande till utbildningar på Campus Gotland är 20 628, vilket är en ökning med 6,6 procent jämfört med hösten 2019.

Det mest sökta programmet vid Uppsala universitet är fortfarande juristprogrammet med 6 302 sökande, nästan tusen fler än förra året. Ett program som i år fått många fler förstahandssökanden än tidigare är sjuksköterskeprogrammet.

Fem-i-topp-listan för mest sökta program ser ut så här:

1.    Juristprogrammet
2.    Läkarprogrammet
3.    Psykologprogrammet
4.    Ekonomie kandidatprogram
5.    Socionomprogrammet