Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare till forskning om leukemi och solenergi

29 april 2020

Jessica Nordlund och Haining Tian, Uppsala universitet

Jessica Nordlund, forskare med fokus på akut lymfatisk leukemi, och Haining Tian, forskare med fokus på omvandling och lagring av solenergi, har av Göran Gustafssons Stiftelser tilldelats Göran Gustafssons stora priser till yngre forskare år 2020.

Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare i medicinsk vetenskap år 2020 ska tilldelas Jessica Nordlund vid Uppsala universitets institution för medicinska vetenskaper. Jessica Nordlund bedriver forskning inom molekylär medicin med fokus på akut lymfatisk leukemi, den vanligaste formen av barnleukemi.

– Bättre diagnostiska metoder, riskbedömningar och effektivare behandlingar gör att allt fler överlever, men löper risk att drabbas av kroniska besvär till följd av behandlingen. Mycket återstår att uträtta, och i mitt arbete kombinerar jag storskalig läkemedelsscreening med modern teknologi i syfte att identifiera nya riktade läkemedel och att klarlägga konsekvenserna av behandling med potentiella kandidater, säger Jessica Nordlund.

Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare i teknisk fysik tillfaller år 2020 Haining Tian vid Uppsala universitets institution för kemi – Ångström. Haining Tian bedriver forskning med fokus på omvandling och lagring av solenergi, en närmast outsinlig resurs som finns i överflöd och sannolikt kommer att tillhöra framtiden främsta energikällor.

– Det finns behov av hållbara och stabila celler för att omvandla solenergi, och jag har i mitt arbete utvecklat en ny och hållbar fotokatod som kan användas som solcell i syfte att omvandla solenergi till elektricitet och som solbränslecell för att omvandla solenergi till bränslen, säger Haining Tian.

Göran Gustafssons Stiftelse har även beslutat att Göran Gustafssons pris till yngre forskare i medicinsk vetenskap år 2020 ska tilldelas Di Yu, vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi. Göran Gustafssons pris till yngre forskare i teknisk fysik tillfaller år 2020 Cecilia Holmgren, Uppsala universitets matematiska institution.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress