Uppsalaforskare ny ordförande i Sveriges unga akademi

27 maj 2020

Sanna Koskiniemi

Sanna Koskiniemi, ny ordförande i Sveriges unga akademi.

I slutet av maj beslutade Sveriges unga akademi om ny ledning för året 2020/2021. Ny ordförande är Sanna Koskiniemi, universitetslektor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet. Ytterligare en Uppsalaforskare är en av de sex ledamöterna i den nya ledningen – Steffi Burchardt, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.

– Jag ser fram mot ett år fyllt av nya idéer, projekt och diskussioner, säger nya ordföranden Sanna Koskiniemi. Det är härligt med ledamöternas energi och driv, det ska bli roligt att få vara med och hitta bästa sätt att kanalisera det. Vi har också många projekt som blir klara under året och det ska bli spännande att se hur de landar. Det är ett hedersamt nöje att få leda den unga akademin!

Oberoende akademi

Sveriges unga akademi är en oberoende vetenskaplig akademi som arbetar med tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. Målet är att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och att föra ut forskning till unga.

Akademin har omkring 35 ledamöter. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas. Unga akademier finns i över 30 länder och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna på nordisk, europeisk och global nivå.

Sveriges unga akademis ledning väljs för ett år och består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. Akademins VD är adjungerad till akademiledningen.

Den nya ledningen för 2020/2021 består av:

  • Ordf. Sanna Koskiniemi, forskare inom mikrobiologi, Uppsala universitet
  • Vice ordf. Sebastian Westenhoff, forskare inom biofysikalisk kemi, Göteborgs universitet
  • Steffi Burchardt, vulkanforskare, Uppsala universitet
  • Aryo Makko, historiker, Stockholms universitet
  • Jakob Nordström, datavetenskap Lunds universitet och Köpenhamns universitet
  • VD Anna Wetterbom, Sveriges unga akademi

Läs mer:

Sveriges unga akademi

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress