Årets doktorspromotion blir annorlunda

9 oktober 2020

doktorsdiplom

Diplomen kommer att finnas på plats under ceremonin och enda skillnaden i år är att jubeldoktorerna kommer att få sina diplom hemskickade.

Årets vårpromotion, som blev framflyttad på grund av coronapandemin, kommer att hållas den 13 november, coronasäkrad. Ceremonin kommer att ske i tre omgångar, på en och samma dag, och allt streamas i realtid.

Med rådande säkerhetsrestriktioner kan inte fakulteterna hålla sina promotioner tillsammans inom samma ceremoni, utan det blir åtskilt – en variant på ordningen före 1935. Det betyder att den ska ske på samma dag i tre omgångar med en fördelning av promovendi. Promotionerna kommer alltså att ske områdesvis.

Vi frågar akademiintendent Per Ström hur det känns att inte kunna utföra en av universitetets största högtider som man är van vid:

– Det känns inte så mycket för min del, utan det är en utmaning att möta och försöka göra det bästa möjliga av den situation som råder. Däremot känns det sorgligt med tanke på dem högtiden gäller, särskilt jubeldoktorerna, bland vilka flera vänner och en gammal avhållen lärare till mig finns, säger han.

Vad har varit svårast att förhålla sig till?

– Osäkerheten om vad som kommer att gälla när tiden är inne och det fyrkantiga regelverket kring allmänna sammankomster, med ett bestämt antal människor oavsett yttre betingelser.

Ser du några fördelar med att digitalisera ceremonin?

– Nej, så till vida att själva ceremonin inte kan utföras digitalt utan måste äga rum i verkligheten. Men det är en stor fördel att kunna streama promotionerna så att de, tyvärr med nödvändighet frånvarande jubeldoktorerna och anhöriga som inte kan beredas plats, ändå kan följa akterna i realtid.

Salutgivning med kanoner kommer att ske under denna dag vid respektive högtid.

Tre föreläsare har i vanlig ordning ombetts hålla föreläsning om sin forskning, en föreläsning vid varje promotionstillfälle.

Samtliga jubeldoktorer promoveras absens, dvs. frånvarande. Curator curatorums tal till jubeldoktorerna upprepas vid alla tre ceremonier och jubeldoktorernas svarstal kommer att läsas upp vid varje ceremoni.

Jubeldoktorerna kommer att uppvaktas med blommor och efter ceremonin kommer de att få sina diplom hemskickade.

Med anledning av rådande restriktioner blir det dessvärre ingen traditionsenlig slottsbankett efter ceremonin i aulan. Istället kommer det att på Uppsala slott hållas mottagningar för de nypromoverade och ett fåtal gäster i Rikssalen.

Program för promotionsdagen 13 november 2020:

Salut som vanligt kl. 7.00.

Klockringning i Uppsala domkyrka kl. 8.00

Därefter promotion enligt följande:

  • Kl. 9.15-11 Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kl. 12.15-14 Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Kl. 15.15-17 vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Alla ceremonierna streamas och kommer att kunna följas direkt via länk på universitets hemsida.

Vinterpromotionen den 29 januari kommer troligtvis att genomföras på samma sätt.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress