Forskningsprojekt på SciLifeLab får långsiktig finansiering

16 juli 2013

AstraZeneca annonserar idag beslutet att finansiera tio forskningsprojekt vid Science for Life Laboratory. Av dessa leds tre från Uppsala universitet och resterande från Karolinska Institutet.

– Det är ett mycket glädjande och välkommet besked. Finansieringen kommer lägligt och stödjer vår forskning inom Scilifelab. Det är väldigt bra projekt som nu får detta långsiktiga stöd. Det kommer att leda till att forskningen ännu snabbare kommer patienten till nytta, säger Britt Skogseid, vicerektor vid Uppsala universitet.

De tio projekten har efter utvärdering av experter valts ut bland totalt 120 högkvalitativa ansökningar från forskargrupper anknutna till SciLifeLab och de anknutna lärosätena (se fakta). Projekten kommer att starta under hösten och avser att öka kunskapen om molekylära mekanismer kring tumörsjukdomar, hjärtsvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar, astma och KOL, samt nervsystemets sjukdomar och stamcellsbiologi.

De tre Uppsala-projekten, som också inkluderar forskare från övriga lärosäten i inom Scilifelab, kommer att ledas av Håkan Ahlström, Lars Rönnblom och Sven Nelander.  Nelanders anslag finaniserar oerhört viktigt arbete inom cancerforskning och bioinformatik medan Rönnbloms stödjer forskning om inflammatoriska sjukdomar. Ahlströms handlar om typ-2-diabetes.

– I just detta projekt utnyttjas vår avancerade kombinerade PET/MRI-teknik, vilket är mycket positivt. Det är en fantastisk teknik som vi gärna använder mer, säger Britt Skogseid.

Fakta:
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är en nationell svensk plattform för genomik, proteomik, metabolomik, bioinformatik och bioimaging som de fyra universiteten Karolinska Institutet (KI) , Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU) och Uppsala Universitet (UU) är huvudmän för,  med stöd från den svenska regeringen. 2012 beslutade AstraZeneca att investera 5-10 miljoner USD / år i 5 år i olika forskningsprojekt tillsammans med SciLifeLab.