Uppsalas Fernströmspris till Mia Phillipson

2 juli 2014

Mia Phillipson tilldelas 2014 års Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Hon får priset för sin nyskapande och avancerade forskning som syftar till att förstå de vita blodkropparnas normala funktioner för bibehållen hälsa, samt hur de bidrar till olika tillstånd som till exempel cancer, diabetes och transplantationer.

Medicinska och farmaceutiska fakultetens priskommitté har beslutat att tilldela Mia Phillipson, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, årets Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

- Jag är väldigt glad och stolt över att över att tillhöra den skara forskare som belönats med det här priset, säger Mia Phillipson.

Mia Phillipsons forskning inbegriper sofistikerade mikroskopiska metoder som visar hur vita blodkroppars rörelser och funktion regleras både under normala och sjukdomsliknande förhållanden. Resultaten kan också förväntas få betydelse för utveckling av nya behandlingar vid diverse sjukdomar som till exempel cancer och diabetes.

- Mia Phillipson är en mycket värdig och välförtjänt mottagare av Eric K. Fernströms pris. Utöver att vara en idérik forskare har hon också på kort tid kunna bygga upp en stark forskargrupp som förfogar över och tillämpar ett flertal avancerade experimentella tekniker. Jag gläder mig också mycket över att Mia Phillipson från och med den första juli blir professor i fysiologi vid den medicinska fakulteten och att vi kan se fram emot en fortsatt framgångsrik verksamhet vid vårt universitet, säger Stellan Sandler, dekanus vid medicinska fakulteten och ordförande i priskommittén.

Om priset:
Mottagaren av Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare detta år ska vara född 1970 eller senare och vara verksam vid en svensk medicinsk fakultet. Prissumman är på 100 000 kronor och får inte delas.

Läs mer om Mia Phillipsons forskning.
Läs mer om Eric K. Fernström och Fernströmspriserna.