Arktis genetiska förhistoria kartlagd

29 augusti 2014

I en ny studie har en internationell forskargrupp kartlagt genomen hos forntida och nutida människor i bland annat norra Kanada, Alaska och på Grönland. Resultaten visar till exempel att en enskild grupp, paleoeskimåer, som troligtvis levde isolerade från andra grupper överlevde i hela 4000 år för att slutligen försvinna för 700 år sedan.

Från Uppsala universitet har forskarna Helena Malmström, Pontus Skoglund och Mattias Jakobsson deltagit i studien som letts från Köpenhamns universitet.

”New World Arctic”, den sista regionen i Amerika att befolkas av människor, har en relativt noga utforskad arkeologi. Däremot har det saknats kunskap om områdets befolkningshistoria. I en ny studie som publiceras i tidskriften Science idag presenterar en grupp forskare genomiska data från forntida och nutida människor från Grönland, Arktiska Kanada, Alaska, Aleutiska öarna och Sibirien.

Forskargruppen visar att paleoeskimåerna (som levde ungefär 3000 f.Kr. – 1300 e.Kr.) invandrade till Amerika som en separat händelse, skiljd från den amerikanska ursprungsbefolkningens och inuiternas kolonisering av Amerika. Vidare visar resultaten att den genetiska kontinuiteten som karaktäriserar paleoeskimåernas period avbröts då en ny population, anfäderna till de inuiter som lever idag, anlände.

Trots att stora regioner av Arktis övergavs regelbundet visar studiens resultat att en enskild metapopulation av paleoeskimåer troligtvis överlevde nästan helt isolerade under mer än 4000 år för att slutligen försvinna för 700 år sedan.

- Det är otroligt spännande att vi nu kan se att de teknologiska förändringar som sker under paleoeskimåernas tid verkar ha uppkommit genom att man tagit in nya idéer utifrån snarare än att nya människor med innovativa idéer har anlänt till dessa områden, säger Helena Malmström.

- De återkommade migrationsvågorna till arktiska Amerika och Grönland visar på människans envishet och förmåga att utforska och kolonisera nya områden. Dessa data ger oss också en bättre bild av hur de amerikanska kontinenterna har koloniserats, att det skett flera gånger och av olika grupper via Beringssund, säger Mattias Jakobsson.