Klartecken för nya Segerstedthuset i Uppsala

30 september 2014

Det nya Segerstedthuset ska samla de universitetsgemensamma stödfunktionerna och fungera som mötesplats för hela universitetet.

Rektor vid Uppsala universitet har beslutat att ge Akademiska Hus i uppdrag att uppföra den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan i Blåsenhusområdet. Huset kommer att namnges efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955-1978.

Segerstedthuset blir en byggnad som ska fungera som mötesplats för hela universitetet och samtidigt inrymma kontor för universitetets ledning och förvaltning. Huset ska vara öppet och tillgängligt för såväl studenter och universitetsanställda som för besökare och allmänhet.

Den nya byggnaden kommer att samla de universitetsgemensamma stödfunktionerna under ett och samma tak centralt utmed Dag Hammarskjölds väg, det så kallade Kunskapstråket med en rad av universitetets campus samlade.

-   Ett internationellt ledande universitet behöver också utveckla de delar som ska stödja kärnverksamheten. Att samla universitetsförvaltningen under samma tak i ett öppet och välkomnande hus är ett viktigt steg i denna riktning, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Torgny T:son Segerstedt studerade och doktorerade vid Lunds universitet, men blev professor och senare rektor vid Uppsala universitet. Hans rektorsperiod sammanföll med en händelserik och expansiv tid i universitetets historia.  Han arbetade målmedvetenhet för den högre utbildningens och forskningens intressen under hela sin karriär. Torgny Segerstedts långa period som rektor fick sin avslutning i samband med universitetets 500-årsjubileum 1977.

Huset är ritat av det danska arkitektkontoret 3XN.

Ett första spadtag tas den 8 oktober och inflyttning beräknas kunna ske under 2017.