Barnet i fokus på Rudbeckdagen

14 oktober 2014

Årets Olof Rudbeckdag är ett samarrangemang med Nils Rosén von Rosensteinjubiléet. Eftersom von Rosenstein är känd som pediatrikens fader går dagen i barnhälsovårdens tecken – från navelsträng till trådlös.

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning. I samband med Olof Rudbeckdagen delas också ett pris ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Årets mottagare av Olof Rudbeckpriset är professor Lena Claesson-Welsh som leder en forskargrupp inom cancer och vaskulärbiologi. Hon kommer att ta emot priset samt under eftermiddagen hålla sin prisföreläsning: ”Arvet från Rudbeck – blod och lymfkärl på gott och ont”.

Rosénföreläsningarna hålls vart femte år, då man även delar ut Rosénpriset till tre internationellt framstående pediatriska forskare. I år har priserna tillfallit: professor Hugo Lagercrantz, professor Joy Lawn och professor Frank Oberklaid.

I år firas särskilt att det är 250 år sedan den första utgåvan av Nils Rosén von Rosensteins lärobok i medicin gavs ut. Programmet löper därför längs en tråd som följer barnhälsovården från Rosén till idag. Dagen bjuder på ämnen inom nyföddhetsvård, barnhälsa i globalt perspektiv, barnonkologi, vad modern teknologi gör med barns hjärnor och socialpediatrik på 2000-talet.

Läs mer om dagen och se hela programmet.

Tid: 17 oktober klockan 9.30 – ca 15.30
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset – ingång 70
Allmänheten hälsas välkommen.

Arrangörer: Upsala Läkareförening, Nils Rosén von Rosensteinjubiléet samt Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress