Universitetsbiblioteket får bidrag till digitalisering och katalogisering av unik samling

27 oktober 2014

Ur Johann Gastels stambok [UUB Y 55]

Läkare ridande på en åsna. Teckningen finns i en av de handskrifter som omfattas av projektet

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 3 795 000 kronor till ett projekt för att digitalisera och katalogisera Uppsala universitetsbiblioteks samling av stamböcker.

Stamböcker är vänskapsalbum som fördes främst av studenter, så småningom även andra från 1500-talet och framåt. Vänner och bekanta skrev in sina namn, ort och datum i dem, tillsammans med citat och tänkespråk; ibland lade man även till teckningar eller andra konstnärliga utsmyckningar. Stamböckerna följde med sina ägare på deras resor och kan ge spännande inblickar i kulturell utveckling över tid. Genom dem kan man t.ex. studera framväxten av olika sociala nätverk kopplat till vissa platser.

Bibliotekets samling av stamböcker omfattar ungefär 140 volymer och är därmed den största i Sverige. Här ingår bl.a. Carl Peter Thunbergs och Albert Engströms stamböcker, och här finns tillskrifter från Carl von Linné, Isaac Newton, H.C. Andersen och många andra.

Den nya katalogen kommer att skapas och tillgängliggöras i "Alvin", den digitala plattform som universitetsbiblioteket håller på att utveckla. Där kommer det att vara möjligt att både söka och se de avbildade stamböckerna.

Projektledare blir Fil. Dr Daniel Solling.


Riksbankens Jubileumsfonds anslagssida