Framgång för ny MS-behandling med blodstamcellstransplantation

21 januari 2015

Handikapp och funktionsnedsättning hos patienter med multipel skleros (MS) kan reverseras med blodstamcellstransplantation. Det visar forskare från Uppsala universitet som i samarbete med Northwestern University i Chicago beskriver långtidseffekter av blodstamcellstransplantation för MS i en ny studie.

Resultaten publiceras i The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Blodstamcellstransplantation är en ny och ännu ej etablerad form av behandling för MS. I världens hittills största studie följdes 145 patienter upp till fem år efter transplantationen och av dessa var 68 procent helt stabila och uppvisade inga tecken till sjukdomsaktivitet. Över hälften av patienterna förbättrades i sin neurologiska funktion och patienterna rapporterade en stor förbättring i livskvalitet efter behandlingen. Biverkningarna var förhållandevis milda och ingen patient dog som en konsekvens av behandlingen.

Den stora majoriteten av patienterna som behandlades hade så kallad skovvis förlöpande MS och resultaten var överlägset bäst i denna grupp, även om patienter med sekundärprogressiv MS också till övervägande del blev stabila. Om behandlingen genomfördes inom tio år från det att diagnosen ställdes blev utfallet också bättre. I Sverige har hittills cirka 80 personer behandlats med blodstamcellstransplantation, med liknande resultat.

- Resultaten är påtagligt bättre än med etablerade behandlingar som idag finns tillgängliga i Sverige, där egentligen ingen annan behandling har kunnat visa förbättring. En annan fördel är behandlingen ges vid ett enda tillfälle och därefter klarar sig majoriteten utan behandling. Vi hoppas och tror att behandlingen kommer att slå igenom på stort under de kommande fem åren, säger Joachim Burman, överläkare vid Akademiska Sjukhuset och forskare vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, som är en av huvudförfattarna till artikeln.

Association of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation With Neurological Disability in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis, JAMA. 2015;313(3):275-284. doi:10.1001/jama.2014.17986.

Forskningsprojektet om den nya MS-behandlingen är ett av de projekt vid Uppsala universitet som tidigare fått en donation från en privatperson.