Slaget om sovrummet

8 april 2015

Svårt att släppa mobilen vid sängdags? Det är du inte ensam om.

Idag önskar allt fler god natt via mobiltelefonen, dessvärre innebär det att vi sover allt sämre. Nu skapar sömnforskare i Uppsala appen som ska få oss att koppla ner när det är dags att koppla av.

I dessa dagar av ständig uppkoppling krymper antalet mobilfria zoner snabbt. I Storbritannien tillskriver sig mer än varannan invånare nomofobi – en oro över att inte vara tillgänglig på sin mobiltelefon – och vår raskt accelererande teknikanvändning gör att dagens timmar inte längre räcker till. Alltså fortsätter många numera sitt surfande i sängen, något som redan sätter märkbara spår.

– Våra försämrade sömnvanor är på god väg att anta närmast epidemiologiska dimensioner. I dag sover vi i genomsnitt en timme mindre per dygn jämfört med för tjugo år sedan. I en studie bland tonåringar i Uppsala län uppger nästan var tredje att de har regelbundna sömnproblem. Vi vet att sömnbrist medför en rad risker och det är uppenbart att något måste göras, säger Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap.

Forskning vid Uppsala universitet visar hur mobiltelefoner, surfplattor och datorer avger ett blått sken på en frekvens som påminner om dagsljus, liksom att användning kvällstid sänker vår produktion av sömnhormonet melatonin. Fortfarande kvarstår för vetenskapen att kartlägga exakt hur det påverkar vår sömn, men redan det faktum att 29 procent av svenskarna tar med sig mobiltelefonen i sovrummet – många unga sover med den under kudden – antyder att vi utan större eftertanke utsätter oss för en rad allvarliga faror.

– Nya resultat visar hur redan en natts sömnbrist startar allvarliga fysiska reaktioner. Bland annat sjunker kroppens basala energiförbrukning och vi börjar lagra extra energi. Vid längre sömnlöshet påverkas barriären som skyddar hjärnan från skadliga ämnen, vi riskerar att förlora nervceller och ökar på sikt risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Sammantaget bekräftar det vikten av regelbundna sömnvanor för att hålla hjärna och kropp friska, säger Christian Benedict.

Förlorad sömn inverkar även negativt på vår prestationsförmåga. Med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring skapar Christian Benedict just nu en app som ska få oss att koppla ner när det är dags att koppla av. Målgruppen är i en inledande fas yrkesverksamma, men ambitionen är att på sikt även ge stöd åt barn och ungdomar, den idag flitigaste gruppen användare av skärmabaserad teknologi och sannolikt även den emotionellt mest påverkbara.

– Jag vill hjälpa människor att öka sin kunskap om vilka tider på dygnet de bör låta bli sina apparater. En app ger fantastiska möjligheter att nå många människor med personligt utformat stöd, samtidigt som forskningen kan samla in anonymiserade data om sömnvanor och välmående, vilket i slutändan kan hjälpa oss alla att sova, må och prestera bättre, säger Christian Benedict.

----

FAKTA: Stöd för bättre sömn

Christian Benedict utvecklar en ny app som stöd till dem som vill förbättra sina sömnvanor. Den beräknas vara klar 2015/16. Han forskar även kring biomarkörer som kan identifiera vilka som löper störst risk till följd av sömnbrist.