Graviditetstestet som förändrade allt

8 april 2015

Numera kan graviditetstest ge säkert svar redan sex dagar före utebliven mens. Leif Wides test var ett viktigt steg på vägen.

Leif Wides immunologiska graviditetstest innebar en revolution. Det var snabbt, pålitligt och enkelt att utföra. Det kom att följas av ett flertal uppfinningar som gav upphov till ett mycket framgångsrikt företag i Uppsala.

Björkénska priset är Uppsala universitets förnämsta vetenskapliga utmärkelse. Årets pris har gått till Leif Wide, professor emeritus vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Leif Wide uppfann bland annat hyperkänsliga så kallade sandwichtester och var med om upptäckten av immunoglobulin E. Företaget Pharmacia Diagnostics grundades på Leif Wides uppfinningar och är fortfarande ledande inom området allergitester, nu under namnet Thermo Fisher Scientific.

Men Leif Wide är också känd för att ha utvecklat det första icke-biologiska graviditetstestet, som så småningom allergitestet sprang ur. Det utvecklade han redan under tiden som läkarstuderande. Testet innebar ett paradigmskifte inom gynekologin.

Det finns förmodligen inte någon diagnostisk fråga som intresserat människan mer än den kvinnliga graviditeten. Redan de gamla egyptierna, som talesättet lyder, hade en metod. Den som de använde var att vattna vetekorn med urin från en kvinna. Var kvinnan gravid grodde kornen snabbt, annars långsamt. När forskare på 1930-talet undersökte metoden visade det sig att den hade en tillförlitlighet på 75–85 procent.

Sedan dess föreslogs och användes en uppsjö av metoder. En monografi från 1948 listade 200 olika tester. Vissa gick ut på att provocera havandeskapsillamåendet hos kvinnorna, andra gick ut på att injicera urin från kvinnorna i djur, dissekera djuren och studera förändringar i djurens äggstockar.

Leif Wides immunologiska graviditetstest gav ett säkert svar från en vecka efter utebliven mens. Han visade själv några år senare att det skulle gå att med en känsligare test få besked redan sex dagar före utebliven mens. Senare tester på marknaden bekräftar detta. Det kan låta fantastiskt, men är i själva verket ganska problematiskt.

Skälet är att ett befruktat ägg inte alls alltid leder till en fullgången graviditet. Kroppen avstöter nämligen befruktade ägg, som har implanterats men som av olika skäl inte är livsdugliga.

– Ett positivt test sex dagar efter utebliven mens ger 84 procents chans att kvinnan föder ett levande barn. Ett positivt test sex dagar före mens bara ger 45 procents chans.

Men det finns många omständigheter när tidigare tester är ett värdefullt verktyg.

– Det kan handla om att kvinnan ska genomgå en röntgenundersökning, cytostatikabehandling eller få andra mediciner. Då måste man ta hänsyn till om det finns en eventuell pågående graviditet, som kan äventyras.

Leif Wides test gav resultat inom någon timme, hade en tillförlitlighet på 99,8 procent från en vecka efter utebliven mens och var lätt att utföra.

– Det var ett väldigt intresse från de mindre aktörerna, säger Leif Wide. Tack vare testet kunde nu privatpraktiserande gynekologer och mödravårdscentraler ställa diagnos snabbt och på sin mottagning. Även kvinnorna själva kunde utföra graviditetstesterna i hemmet.

På sjukhusen kunde man med hjälp av detta test för första gången mäta mängden av graviditetshormonet i urinen och kunde diagnostisera exempelvis hotande missfall och tumörer som bildar hormonet.


Kim Bergström

 ---

FAKTA: Björkenska priset

Priset på 300 000 kronor delas ut vid Uppsala universitet till framstående forskare inom naturvetenskap och medicinens teoretiska grenar. Motiveringen lyder:

”Leif Wide får priset för sina många banbrytande uppfinningar, bland dessa världsledande metoder inom allergidiagnostik och moderna graviditetstester. Leif Wides forskning har fått enormt genomslag inom sjukvården, och i samhället.”

---

FAKTA: Uppfinningar av Leif Wide

* Det första icke-biologiska graviditetstestet, där hormonet mäts direkt i urinen med hjälp av hCG-antikroppar.

* Upptäckten av immunoglobulin E, som har stor betydelse för vårt immunsystem, tillsammans med kollegorna Gunnar Johansson och Hans Bennich.

* Utvecklingen av hyperkänsliga allergitest, så kallade sandwichtester för immundetektion, som blev avgörande för kommersialiseringen av upptäckten.

* Tekniker för upptäckt av proteinheterogenitet, som bland annat används för att spåra doping med proteinläkemedel.

---

TIDSLINJE:

1930-talet: Graviditeter bestämdes till exempel genom att injicera urin från kvinnan i olika försöksdjur. Principen var att hormonet humant koriongonadotropin (hCG) i urinen påverkade försöksdjuren på olika sätt.

1960-talet: Det första icke-biologiska graviditetstestet, där hormonet mäts direkt i urinen med hjälp av hCG-antikroppar. Graviditet kunde påvisas efter 60-90 minuter med 99,8 procents säkerhet från en vecka efter utebliven mens. Redan 1961 infördes metoden i rutinvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

1980-talet: Känsligare immunologiska graviditetstester introducerades och under 1980- och 90-talet växte den globala marknaden för reagens-kit mycket snabbt och är idag en jätteindustri.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress