Två uppsalaforskare nya i Sveriges unga akademi

25 maj 2015

Åtta framstående unga forskare har i stor konkurrens valts in som nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Två av dem är verksamma vid Uppsala universitet.

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden och möjliggör kreativa möten över ämnesgränserna. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag ett 40-tal ledamöter. Nu har åtta nya excellenta unga forskare valts in i akademin.

– Det är fantastiskt roligt att få välkomna åtta nya ledamöter till Sveriges unga akademi. Vi går en händelserik höst till mötes och just nu pågår ett intensivt arbete inför den kommande forskningspropositionen. Vi hoppas kunna göra vår röst hörd genom att komma med konstruktiva förslag till hur man kan förbättra villkoren för Sveriges yngre forskare, säger Jenny Larsson, professor i baltiska språk och nyvald ordförande för Sveriges unga akademi.

Tre kvinnor och fem män från olika lärosäten i landet och vitt skilda forskningsområden, från medicin och fysik till språkstudier och musikvetenskap, har sökt och valts in i stor konkurrens. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas. Två av de nyinvalda är verksamma vid Uppsala universitet – musikvetaren Mattias Lundberg och fysiologen Mia Phillipson.

- Sveriges unga akademi är ett viktigt forum för det målmedvetna arbetet att stärka svensk forskning inom alla discipliner. Forskningens framtida ställning är helt beroende av att yngre framgångsrika forskare personligen engagerar sig för att förstå och söka påverka vetenskapens, lärdomens och vitterhetens i varje tid föränderliga grundvillkor. Jag är övertygad om att kunskap om världen, människan, och om vad människan gör och är, utgör hörnpelare inte bara i forskarvärlden utan i varje människas liv och vardag. Det ingjuter därför stor ödmjukhet i mig att få vara en del av ett samlat nätverk som driver forskningspolitiska, tvärvetenskapliga och infrastrukturella frågor, säger Mattias Lundberg vid institutionen för musikvetenskap.

- Jag vill vara med och påverka och förbättra de yttre villkor som styr forskningen och livet som forskare i Sverige, något som Sveriges unga akademi möjliggör, menar Mia Phillipson, professor i fysiologi vid institutionen för medicinsk cellbiologi.

Här är alla de nya ledamöterna:

  • Jens Hjerling Leffler, forskargruppsledare i molekylär neurovetenskap vid Karolinska Institutet
  • Magnus Jonsson, junior universitetslektor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet
  • Virginia Langum, docent i språkstudier vid Umeå universitet
  • Mattias Lundberg, docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet
  • Jonas Olofsson, docent och lektor i psykologi vid Stockholms universitet
  • Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet
  • Anna Rising, docent i translationell medicin vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet
  • Gabriel Skantze, docent i talteknologi vid Kungliga Tekniska högskolan

Fakta

Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 47 ledamöter. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna och man strävar efter att ha en så bred fördelning av ämnen representerade som möjligt. Verksamheten finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond. Sveriges unga akademis verksamhet drivs av en VD och ett sekretariat finns i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler på Frescati i Stockholm.

Läs mer om Sveriges unga akademi