Tre nya hedersdoktorer inom teknik och naturvetenskap

21 september 2015

Två ledande internationella forskare och en Uppsalaentreprenör har utsetts till nya hedersdoktorer vid fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet: Professor Margaret M. Murnane, expert inom kvantoptik; Sergey A. Ivanov, ledande forskare inom multifunktionella material; samt civilingenjör Kjell Brunberg, verksam inom området inbyggda system.

Professor Margaret M. Murnane är en internationellt ledande expert inom ultrasnabb kvantoptik med inriktning mot övertonsgenerering med laserljus, s.k. high harmonic generation. Hon är verksam vid University of Colorado i Boulder (USA), där hon vid forskningsinstitutet JILA leder en tvärvetenskaplig grupp med inriktning mot nya tillämpningar av övertonskällor. Hennes forskning omfattar användning av ”laserliknande” strålar av ljus med kort våglängd, från extremt ultraviolett till mjukröntgenområdet. Dessa mycket kortvariga ljuspulser gör det möjligt att fånga och studera de snabbaste processerna i naturen. Professor Murnane har varit aktiv i en rad samarbeten med Uppsala universitet.

Sergey Ivanov är professor vid Karpov Institute of Physical Chemistry, Moskva (Ryssland). Han förestår institutets avdelningar för röntgendiffraktion och studier av ferroiska oxidmaterial. Institutet, med över 2000 anställda, skapades redan 1918 och bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom fysikalisk och kemisk vetenskap. Ett huvudområde för professor Ivanovs forskning är studier av material som samtidigt uppvisar både elektrisk och magnetisk ordning. Han har en ledande ställning inom framställning och bestämning av kristallin- och magnetisk struktur hos nya material med dessa egenskaper. Professor Ivanov har under ett 20-tal år regelbundet besökt Uppsala som gästforskare och gästprofessor.

Kjell Brunberg har efter sin civilingenjörsexamen varit verksam inom en rad högteknologiska företag. Han har grundat flera företag, bl.a. Hectronic AB och UPWIS AB, och varit medgrundare till BAP AB. Hectronic är nu ett av Nordens ledande företag inom utveckling av inbyggda system. UPWIS startades under Uppsala universitets forskningsprojekt WISENET och arbetar idag med spetsteknik inom trådlösa sensorsystem. Kjell Brunberg har varit delaktig i och stöttat flera forskningssatsningar genom åren. Han har också varit engagerad i Centrum för naturkatastroflära och är aktiv i EU-projektet Baltic Flows samt Vinnova-stödda Green IoT/Smart City Uppsala. Förutom inom forskning har han också engagerat sig i fakultetens utbildningar, bl.a. som näringslivsrepresentant. Med sin unika kompetens och bredd inom IT-området har Brunberg bidragit till att skapa inriktningen ”inbyggda system” inom teknisk fysik, en utbildning med stor efterfrågan från studenter, näringsliv och forskning.

Promotionen äger rum i januari 2016.