U4-nätverk i ökat samarbete

17 november 2015

U4-nätverkets åttonde rektorskonferens hölls i Uppsala.

I mitten av november hölls den åttonde rektorskonferensen i U4-nätverket i Uppsala. Nätverket består, förutom Uppsala universitet, av universiteten i Göttingen, Groningen och Gent. Syftet är att samarbeta inom utbildning och forskning.

U4-samarbetet syftar till att:

  • bredda utbildningsutbudet genom att samla resurser
  • ge studenter större internationella erfarenhet
  • stärka forskningen genom samverkan och gemensamma projekt
  • underlätta kunskapsutbyte

U4-nätverket bildades 2008 som en strategisk allians mellan fyra europeiska universitet med likartade profiler och storlek. Syftet är att samarbeta inom ramen för fyra vetenskapliga så kallade kluster:

  • Humaniora
  • Medicin och farmaci
  • Teknik och naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap, ekonomi och juridik

Ett femte administrativt kluster, Ledning och förvaltning, omfattar samarbete mellan personal som arbetar med stödjande funktioner, till exempel akademisk ledarskapsutveckling, pedagogik, marknadsföring och rekrytering, studievägledning och museiverksamhet.

– Jag är väldigt imponerad över alla aktiviteter vi gör tillsammans, det finns all anledning att vara stolt över detta nätverk. Vi ser hur klustersamarbetet har ökat mellan våra fyra universitet, sade rektor Eva Åkesson, värd för konferensen i Uppsala.

Allt fler campus utomlands
Drygt 60-talet representanter från de fyra universiteten i Nordeuropa, samlades i Campus Blåsenhus för att ta del av korta presentationer gällande projekt inom de olika klustren. Presentationerna visade på ett stort samarbete ifråga om program, kurser, seminarier, konferenser och andra aktiviteter mellan två eller flera universitet.

- Det är väldigt viktigt att utbyta erfarenheter och få idéer om hur man kan gå vidare, kanske framförallt inom det gemensamma arbetet för att internationalisera fler kurser och program, menade Ulrike Beisiegel, rektor vid universitetet i Göttingen. Men det tar långt tid att lära känna varandra och kanske borde vi ha dessa möten oftare.

Andreas Göthenberg, direktör vid Stint (the Swedish Foundation for International Cooperation in Reserch and Higher Education) visade statistik på hur antalet svenska så kallade offices, centers och campus – även så kallade branch campus – har ökat på olika håll i världen, som exempelvis i Kina.

En fråga i sammanhanget var hur man ser på att det skapas fler och fler campus utomlands av svenska universitet, vilket innebär att studenterna aldrig kommer hit. Eller vill man hellre få fler internationella studenter till Sverige?

University of Groningen håller på att starta ett campus i Kina, som nummer nio av de tio som Kina tillåter. Engelskspråkiga program, program om hållbarhet och entreprenörskap är i fokus i det arbetet.

Fokus för framtiden
Det som är viktigt för de fyra universiteten är mer samarbete ifråga om marknadsföring för att hitta rätt studenter, likaså kontinuitet och möjligheten till tvärvetenskapliga satsningar. Själva organisationen av samarbetet samt finansiering av den internationella verksamheten är annat som nätverket behöver fokusera på.