Vågkraftanläggning ansluten till svenska kraftnätet

17 december 2015

Före sjösättningen av ställverket

Företaget Seabased, som bygger på forskning vid Uppsala universitet, har tagit ett viktigt steg i utvecklingen mot en fullskalig vågkraftspark. Nu har det 120 ton tunga undervattensställverket kopplats till det ordinarie kraftnätet.

- Det är verkligen roligt att se forskning omsättas till samhällsnytta. Uppsala universitets energiforskning ligger mycket lång framme på flera områden och vågkraft är en viktig och mycket intressant teknik för förnybar energi, säger Johan Tysk, vicerektor vid Uppsala universitet.

Till ställverket kopplades även ett antal generatorer och så snart bojarna kopplas på kommer anläggningen, som är lokaliserad i Sotenäs på västkusten, att börja generera ström till nätet. Enligt vd Mats Leijon, även professor vid Uppsala universitet, är detta en viktig milstolpe för tekniken.
- Det är första gången någon genomför en nätanslutning av ett undervattensställverk, säger han.

Sotenäs vågkraftsanläggning finansieras av Fortum, Energimyndigheten och Seabased. Uppsala universitets holdingbolag UU Holding är delägare i Seabased sedan starten. Forskning och utveckling inom Seabased bedrivs i nära samarbete med forskare vid Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.