Snart dags för vinterpromotionen

18 januari 2016

Kanonsaluten vid promotionshögtiderna har funnits sedan början av 1800-talet. Klockan 07.00 på promotionsdagen börjar man skjuta vid Uppsala slotts norra torn.

76 nya doktorer och 18 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen den 29 januari i universitetshusets aula.

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Promotionshögtiden i universitetets aula börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 29 januari 2016

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten,
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Universitetets aula öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas vid vaktmästeriet i Universitetshusets trapphall fr o m 28 januari kl.12.00)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Gunnel
Ekroth över ämnet ”Släng inga ben i helgedomen!” Om (heliga) sopor i antik grekisk
religion.

Promotion inom samtliga universitetets fakulteter.
Under promotionen utförs musik komponerad av F. Couperin, J.F.C. Haeffner, J.A. Josephson, S. Karpe, F. Kreisler, L.-E. Larsson, J. Sibelius, D. Wirén m.fl. Musikaliskt mellanspel med operasångerskan Maria Matyazova Milder som framför stycken av A. Dvořák, F. Lehár och G. Puccini. Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices professor Stefan Karpe.

Prisutdelningar.

Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen har passerat i sin helhet.)

Värdar för promotionen: Rector magnifica professor Eva Åkesson och prorektor
professor Anders Malmberg.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister. Hedersdoktorerna utses av fakulteterna.

Läs om alla hedersdoktorer som hyllas vid vinterpromotionen.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Läs mer:

Läs mer om doktorspromotion vid Uppsala universitet

Läs mer om kanonsalut och klockringning

Bläddra i skriften för vinterpromotionen 2016