Välkommen in i seriernas värld på Uppsala universitetsbibliotek

13 september 2016

I en unik donation har serietecknaren Liv Strömquist skänkt samtliga nummer av seriefanzinet Rikedomen till Uppsala universitetsbibliotek. Dessa kommer att visas upp i en ny serietidningsutställning som nyligen slagit upp portarna. I samband med utställningen hålls också ett symposium om serieforskning.

Universitetsbibliotekets nya utställning ”KABOOM!! Tecknade serier: kul, kult eller kultur? En utställning om serier ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar” inbjuder dig att följa med på en exposé genom seriernas värld och en inblick i dagens serieforskning.

I samband med utställningen har Liv Strömquist donerat samtliga nummer av seriefanzinet Rikedomen till universitetsbiblioteket. Seriefanzinet har tidigare inte funnits tillgänglig på något av de stora forskningsbiblioteken. Rikedomen kommer att ingå i utställningen, och sedan finnas tillgänglig på Carolinabiblioteket för framtida forskning.

Liv Strömquist är idag en av Sveriges mest framgångsrika serietecknare. I början av 2000-talet, innan genombrottet med 100 % fett (Galago, 2005), producerade Strömquist det egna seriefanzinet Rikedomen. Fanzinet som utkom i fem egenkopierade och handcirkulerade nummer i en upplaga av cirka 100 exemplar, innehåller mycket av det material som skulle ingå i Strömquists seriealbumsdebut.

Utställningen
I universitetsbibliotekets utställning får besökaren följa med på en exposé genom seriernas värld och får en inblick i dagens serieforskning. Tecknade serier väcker associationer, känslor och reaktioner. För många har det varit vägen till läsning, för andra en stunds förströelse eller vuxit till ett stort och initierat intresse. Serier har också mötts med skepsis och betraktats som undermålig litteratur.

– Serietecknandet är ett synnerligen livaktigt litterärt och konstnärligt skapande, samt ett forskningsområde inom flera ämnen, bland andra litteraturvetenskap och konstvetenskap, säger Britta Wijkander, bibliotekarie på Carolinabiblioteket

Fokus för utställningen är Sverige, men svenskt serieskapande har även influerats och påverkats av internationella serier, framförallt från USA.

Symposiet
I samband med utställningen hålls ett tvärvetenskapligt seminarium på Carolina Rediviva den 16 september om tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning. Syftet är att lyfta skilda akademiska perspektiv som på olika sätt kan belysa de tecknade seriernas egenart och villkor.

Utställningen pågår fram till 4 januari 2017. Se utställningssalens öppettider på bibliotekets webbplats.

 

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress