Dan Larhammar utnämnd till Årets Farmaceut

27 september 2016

Dan Larhammar – Årets Farmaceut 2016

Sveriges Farmaceuter har utnämnt Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, till Årets Farmaceut 2016 för hans stora engagemang för vetenskaplig evidens och kritik av pseudovetenskap.

Utmärkelsen Årets Farmaceut delas ut av Sveriges Farmaceuter och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället.

Årets pristagare Dan Larhammar bedriver bland annat funktionella studier av neuropeptider och peptidhormoner. Hans forskargrupp var på 1990-talet först med att klona receptorer för signalsubstansen neuropeptid Y (NPY), som bland annat är associerad med fetma, minne och inlärning.

Motivering:
”Utmärkelsen Årets Farmaceut tilldelas Dan Larhammar professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet för hans stora engagemang för Evidence Based Medicine (EBM) och för den farmaceutiska professionen. Som apotekare är Dan Larhammar en förebild som en argumenterande läkemedelsexpert, alltid med en gedigen vetenskaplig ansats och har bland annat med framgångsrik målmedvetenhet varit en röst i debatten om antroposofiska läkemedel. Dan Larhammar har forskat inom receptorfarmakologi sedan början av 1990-talet och är ämnesföreträdare och examinator i ämnet farmakologi på läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. Han är engagerad i föreningen Vetenskap och Folkbildning – VoF, som har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.”

– Det är mycket hedrande att bli utsedd till Årets Farmaceut. Att vara apotekare är något som öppnat många dörrar genom åren, och jag har i många sammanhang framhävt vikten av farmaceutisk expertis, säger Dan Larhammar.

Dan Larhammar är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och är för närvarande aktiv i akademins arbetsgrupp med inriktning på oredlighet inom forskning.

Utmärkelsen delas ut i samband med Internationella farmaceutdagen den 25 september varje år.