Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet

19 oktober 2016

Varje år utser alla fakulteter vid Uppsala universitet en eller flera hedersdoktorer som knyts till respektive fakultet. Titeln hedersdoktor tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. De nya hedersdoktorerna promoveras vid vinterpromotionen i januari 2017.

Här är alla hedersdoktorer som utsetts av fakulteterna:

Humaniora och samhällsvetenskap:

Medicin och farmaci:

Teknik och naturvetenskap:

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet