Konferens: drogFOKUS 2016

19 oktober 2016

Uppsala universitet står tillsammans med Uppsala kommun som värdar för drogFOKUS 2016 – en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen, som återkommer vartannat år, samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.

drogFOKUS 2016 arrangeras vid Uppsala Konsert & Kongress den 19-20 oktober. Det är den största drogkonferensen i Sverige och samlar denna gång över 1000 deltagare. Landets främsta forskare och aktörer inom området medverkar. Även politiker deltar, till exempel folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och ordföranden i Uppsalas kommunstyrelse Marlene Burwick.

Programmet är brett och omfattande och tar bland annat upp ojämlikhet och ohälsa, droger på nätet, doping, vård och behandling samt skolan som skyddsfaktor. Läs mer om programmet.

Om drogFOKUS
drogFOKUS (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Konferensen arrangeras vartannat år och genomförs nu för fjärde gången, tidigare konferenser hölls i Örebro 2010 och i Norrköping 2012 och 2014. Läs mer om konferensen och alla medarrangörer.

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: 19-20 oktober 2016
Mer information.