Flest vill läsa vid Uppsala universitet till våren

19 oktober 2016

Den 17 oktober var sista anmälningsdag för att söka till vårens utbildningar. När ansökningarna räknats samman har Uppsala universitet flest sökande i hela landet men totalt sett har antalet ansökningar till universitet och högskolor i Sverige minskat med 3 procent sedan förra året.

När Antagning.se stängde anmälan den 17 oktober kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 219 807 anmälningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor. Det är en minskning med 3 procent jämfört med vårterminen 2016.

– Det minskade söktrycket är väntat, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningchef på UHR. Dels har de aktuella ungdomskullarna minskat, dels får den goda konjunkturen många att välja jobb framför att gå vidare till studier på högskolenivå.

Totalt antal sökande till Uppsala universitet har också minskat jämfört med förra våren – men med mindre än genomsnittet för landet. Dock ligger Uppsala universitet i topp bland antalet sökande.

Här är 10-i-topp-listan för antalet anmälningar till universitet och högskolor våren 2017:

 • Uppsala universitet 53 941
 • Stockholms universitet 45 026
 • Umeå universitet 42 185
 • Linnéuniversitetet 36 485
 • Lunds universitet 35 989
 • Göteborgs universitet 33 090
 • Örebro universitet 24 882
 • Karlstads universitet 19 247
 • Högskolan Kristianstad 19 066
 • Högskolan i Gävle 18 479

Totalt antal sökande till Uppsala universitet är 53 941 – en minskning med 1,5 procent jämfört med våren 2016.  
 
Antal unika sökande till sökalternativ som räknas till Campus Gotland är 14 682 – en ökning med 13 procent jämfört med förra våren.
 
Här är de fem program som har störst söktryck vid Uppsala universitet:

 • Juristprogrammet 4 138
 • Läkarprogrammet 3 459
 • Psykologprogrammet 3 031
 • Ekonomie kandidatprogram 2 864
 • Sjuksköterskeprogrammet 1 607

Här är de mest populära kurserna på Campus Gotland:

 • Ledarskap och kommunikation 2 363
 • Nätbaserad juridisk översiktskurs 2 257
 • Projektledning 1 911
 • Grafisk design för webb 1 479
 • Hållbar utveckling 1 010