Innovativa affärsidéer från Uppsala universitet får Vinnovafinansiering

10 mars 2017

Flera avknoppningsföretag från Uppsala universitet har fått bidrag i Vinnovas nya satsning Innovativa startups. Ett av dem är Ilya Pharma som startats av forskaren Evelina Vågesjö.

I en ny satsning från Vinnova får 117 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 35 miljoner. Av de utvalda bolagen som får 300 000 kronor vardera finns sex avknoppningsföretag från Uppsala universitet.

Vinnova har med hjälp av externa experter valt ut unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga idéer, däribland Cadess Medical, Dicot, eDNA solutions, Featherway Robotics, Genagon Therapeutics och Ilya Pharma som alla är avknoppningsföretag från Uppsala universitet. Samtliga utvalda bolag får ett bidrag på 300 000 kronor för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Genom satsningen Innovativa Startups stöttar Vinnova företag som befinner sig i en tidig fas i sin utveckling och där annan finansiering kan vara svår att få. Ungefär hälften av affärsidéerna handlar om tjänsteinnovation, varav många inkluderar digitala tjänster. Projekten som får finansiering har valts ut bland drygt 650 ansökningar.

Evelina Vågesjö är forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi och en av grundarna till Ilya Pharma där hon också är vd. Ilya Pharma utvecklar en ny metod för snabbare sårläkning.

− Vi är väldigt stolta över att få det här bidraget i konkurrensen med alla de företag från olika branscher som var med i utlysningen. Bidraget betyder mycket för Ilya Pharma och är verkligen en kvalitetsstämpel på vår kommersiella potential, något som ger rätt signaler till investerare, säger Evelina. 

De sex avknoppningsföretagen från Uppsala universitet har fått innovationsstöd i tidig fas av UU Innovation, bland annat handlar det om affärs- och patentrådgivning och finansiering för verifiering. I flera av dessa bolag har universitetets holdingbolag, UU Holding AB, investerat såddkapital och gått in som delägare. Flera av dem har också deltagit i företagsinkubatorn UICs affärsutvecklingsprogram.

De sex avknoppningsföretagen från Uppsala universitet som beviljats bidrag:

Cadess Medical utvecklar ett datasystem som hjälper behandlare att identifiera graden av cancer hos prostatapatienter. Läs mer

Dicot framställer växtextraktet libiguin på syntetisk väg, som visat sig ha mycket god effekt på sexuell dysfunktion.  

eDNA solutions utvecklar ett användarvänligt verktyg för kartläggning av arter i ekosystem.

Featherway Robotics utvecklar en kollaborativ lättviktsrobot byggd av kolfiber, som är tänkt att användas främst inom industriell tillverkning

Genagon Therapeutics utvecklar nya läkemedel inom immunoonkologi som förstärker det egna immunförsvaret vid cancer.

Ilya Pharma utvecklar mjölksyrebakterier som används för att leverera biologiska läkemedel till kroniska sår. Läs mer.