Fri rörlighet för domar i EU kräver säkerhetsventil

Porträttfoto på Eva Storskrubb.

Fri rörlighet för domar i EU kräver ett långsiktigt förtroendearbete med säkerhetsventiler som garanti anser Eva Storskrubb, docent vid juridiska institutionen.

Hallå där Eva Storskrubb, docent och forskare på juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Du har skrivit om fri rörlighet för civilrättsliga domar inom EU i årsboken Europaperspektiv. Vad betyder fri rörlighet för domar konkret?

– Det betyder i praktiken att om någon stämmer dig i svensk domstol kan domen verkställas i en annan medlemsstat i EU.

Varför är det viktigt med fri rörlighet?

– Civilrätt handlar om relationer inom och mellan bland annat familjer och bolag. Relationerna kan till exempel formuleras genom avtal eller kontrakt som vid tvist behöver tolkas av domstol. Fri rörlighet för civilrättsliga domar är en viktig del av EUs politiska integrationsprojekt för att skapa en fungerande inre marknad. Men det förutsätter att vi litar på varandras rättssystem.

Litar länderna på varandra idag i EU?

– Det är en mycket bred fråga, men en viss nivå tillit kan uppfattas ligga till grund för EUs rättsliga samarbete och de regelverk vi har idag för fri rörlighet av domar. Europeiska rådet antyder däremot i en programförklaring, som jag citerar i mitt kapitel, en medvetenhet om att länderna inte alltid fullt litar på varandras rättssystem.

Finns det något förslag för att fördjupa integrationen?

– För att komma vidare i integrationen har EU-kommissionen redan för ett tag sedan föreslagit att ta bort vissa "säkerhetsventiler" som finns i nuvarande lagstiftning. Kommissionen ville ta bort möjligheten för domstolar att vägra verkställa domar från andra EU medlemsstater i begränsade fall. Det innebär i praktiken att ländernas rättssystem skulle ha varit tvungna att lita blint på varandra, det skulle inte längre finnas någon möjlighet att ifrågasätta domslut i enskilda fall.

Vilka problem ser du?

– I årsboken argumenterar jag för en mer nyanserad linje. I dagens politiska klimat med delvis bristande förtroende behövs det istället mycket arbete för att skapa förtroende och legitimitet för ländernas respektive rättssystem. I det långsiktiga arbetet tror jag att säkerhetsventiler fungerar som en garanti. De bör vara kvar för att systemet med fri rörlighet av domar ska kunna få legitimitet även när det blir problem i enskilda fall, istället för att vi ska blint lita på varandra.

---

Fakta

Årsboken Europaperspektiv ges ut universitetens forskningsnätverk för Europaforskning. Årets bok är den tjugonde årgången och har titeln "Tilliten i EU vid ett vägskäl".

Läs mer

13 mars 2017