Kristina Edström utnämnd till hedersdoktor i Norge

13 mars 2017

Kristina Edström

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU.

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, leder den största batteri-forskargruppen i Norden – Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC). Forskningen kretsar kring alla aspekter av litiumbatterier och bränslecellers kemi: Katod, anod och elektrolytmaterial. Tillämpningarna är framförallt batterier för elfordon, mikrobatterier och litium-luft batterier.

Läs mer om Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC)

Läs mer om Kristina Edström

Kristina Edström deltog vid den högtidliga ceremonin vid NTNU:s doktorspromotion den 10 mars. Här står hon tillsammans med doktorander, hedersdoktorer, rektor, prorektorer och dekaner utanför NTNU:s huvudbyggnad i Trondheim. Foto: Thor Nielsen