Otto Cars expert i FN:s nya grupp mot antibiotikaresistens

20 mars 2017

Otto Cars

Otto Cars, seniorprofessor inom infektionsforskning vid Uppsala universitet och grundare av det internationella nätverket ReAct, blir en av experterna i en nyinrättad grupp inom FN som ska koordinera det internationella arbetet mot antibiotikaresistens.

I september 2016 antog FNs medlemsstater en ”global action plan” med syftet att motverka antibiotikaresistensen som breder ut sig i världen. Otto Cars, som under lång tid varit starkt engagerad i problematiken kring antibiotikaresistens, är en av de experter som ingår i gruppen med representanter från olika organ inom FN och ett antal viktiga internationella organisationer.

– Det är otroligt spännande och en ära att få den här möjligheten att vara med och utforma världens hantering av antibiotikaresistensen, som är en global hälsoutmaning som kräver hållbara och verkligt globala lösningar, säger Otto Cars.

Vad betyder detta för frågan om antibiotikaresistens?
– Det är absolut ett stort steg framåt. Antibiotikaresistens börjar nu äntligen ses som en global utvecklingsfråga och inte bara som en hälsofråga. Flera FN-organ kommer nu förhoppningsvis att vara med i arbetet. Visionen finns där – en värld där ingen ska behöva vara orolig för att drabbas av en infektion som inte går att behandla. Men det gäller också att inse att vägen dit inte är spikrak, den kommer att vara fylld av kompromisser och pragmatiska lösningar. På längre sikt hoppas jag att världen kan nå fram till bindande överenskommelser om användningen av antibiotika.

Vad är viktigast att få fart på i frågan om antibiotikaresistens?
– Just nu finns en allvarlig obalans. Utvecklingen av nya antibiotika har stått stilla för länge och användningen är på många håll i världen okontrollerad. De vetenskapliga utmaningarna med att få fram nya antibiotika måste lösas genom ett internationellt samarbete. En global fond måste skapas för att stödja låg- och medelinkomstländernas arbete för att stärka sina system för en kontrollerad tillgång och användning av antibiotika inom sjukvården och för en omställning till en mindre antibiotikaberoende djuruppfödning.

Vad betyder ditt uppdrag för Sveriges roll och för universitetets antibiotikaresistenssatsning?
– Jag är invald i gruppen som en oberoende expert, men jag tar förstås med mig kunskapen både från arbetet i Sverige och Uppsala. Frågan är komplex och spänner över alla sektorer och politikområden. Det finns ett stort behov av utökade internationella samarbeten och här finns ett utrymme för Sverige att ta en ledande roll.

Vad betyder det konkret för dig, hur kommer ditt arbete att se ut?
– Jag har ännu inte fått någon detaljerad information om formerna för gruppens arbete. Det är klart att det blir mer arbete och flera resor. När arbetet i gruppen har kommit igång hoppas jag kunna utnyttja kunskapen och klokskapen hos personer både inom ReAct och i mitt personliga nätverk.

Läs mer om gruppens uppdrag och medlemmar