Uppsala universitet etablerar sig i Nanjing

15 mars 2017

Ett nytecknat samverkansavtal ska göra Nanjing till Uppsala universitets hemvist i det strategiskt viktiga Kina. Ambitionen är att ha en gemensam Graduate School inom fem år, och redan 2017 genomförs de första utbytena.

Uppsala universitet och Southeast University i Nanjing, Kina, har undertecknat ett femårigt samverkansavtal kring utveckling av forskning och utbildning vid den planerade China-Sweden Graduate School of Medicine and Caring Services. Akademin ska integreras i ett toppmodernt universitetssjukhus som ska uppföras i en projekterad stadsdel med beräknad plats för en miljon människor.

– Kina är ett strategiskt viktigt område, men också oerhört stort. Kan Uppsala universitet göra Nanjing till sin plats i Kina underlättar det för oss att skapa rutiner för bland annat forskar- och studentutbyten. Samtidigt ger avtalet oss möjlighet att bidra till den kinesiska sjukvården med vår kunskap om patientintegritet, smittskydd, cancervård och inte minst antibiotikaanvändningens följder, säger Eva Tiensuu Janson, dekan vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Den blivande stadsdelen, som bland annat ska erbjuda boende och vård till äldre medborgare, kommer att byggas med inspiration från Hammarby sjöstad och västerländska serviceboenden. Även det nya universitetssjukhuset och dess verksamhet ska formges efter svensk modell – och det är alltså här Uppsala universitet kommer att inta en central roll, men varför just Hammarby Sjöstad och Uppsala?

– Kinas dåvarande vicepresident Xi Jinping besökte 2010 Hammarby sjöstad och imponerades av hur området skapats med fokus på det hållbara samhället. Jinping anlitade upphovsmännen, vilka i sin tur rekommenderade Uppsala universitet som partner för utveckling av forskning och undervisning. I september 2015 gjorde vi vårt första besök i Nanjing, och femton månader senare undertecknade rektor Eva Åkesson det aktuella avtalet, berättar Eva Tiensuu Janson.

Samarbetet inleds redan 2017 med utbyten på student-, master och doktorandnivå, för att därefter utvecklas etappvis. Ambitionen är att ha en fullt verksam Graduate School inom fem år, men med två länders regelverk att förhålla sig till är båda parter överens om att låta processen ta den tid som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

– Uppsala Biobank och Uppsala Clinical Research Center är engagerade i att ta fram en infrastruktur för forskningssamverkan, och inom kort ska vi rekrytera en projektledare vars första uppdrag blir att formera vår organisation för arbetet. Rätt genomfört kommer detta bland annat att ge våra forskare snabb tillgång till stora populationer vid studier av ovanliga sjukdomar, men också incitament för reflektion kring Helsingforsdeklarationen om etiska principer inom forskning. Det här är utan tvekan ett projekt som rymmer såväl viktiga utmaningar som spännande möjligheter, avslutar Eva Tiensuu Janson.

Fakta om Nanjing och Southeast University

  • Nanjing är provinshuvudstad i Jiangsu, innerstaden har 4,4 miljoner invånare (2010).
  • Nanjing är beläget vid floden Yangtze, cirka 240 kilometer väster om Shanghai.  
  • Southeast University grundades 1902 och rankas bland Kinas 20 främsta universitet inom forskning.

Läs mer på Southeast University of Nanjings hemsida