”Vi behöver korta ner tiden från idé till tillämpning”

Invigning den 14 juni med från vänster styrelseordförande Marika Edoff, vice-rektor Johan Tysk, sjukhusdirektör Per Elowsson, vice-rektor Stellan Sandler och centrumföreståndare Fredrik Nikolajeff.

Hur kan forskning inom medicinsk teknik bättre matcha de behov som finns inom sjukvården? Med centrumet MedTech Science and Innovation vid Akademiska sjukhuset skapas nya kontaktytor mellan forskare vid Uppsala universitet och sjukhusets kliniska verksamhet.

Var gång en ny medicinteknisk metod eller produkt tas fram har den föregåtts av åratal av tester och forskning. Innovationen måste uppfylla höga krav på utformning och funktion innan den kan användas av sjukvårdspersonal, anhöriga eller patienten själv.

Med den nya satsningen MedTech Science and Innovation hoppas man kunna korta vägen från forskning till innovation och patientnytta. Centrumet ska möjliggöra tätare samarbeten mellan forskare vid den teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteten. Därmed kopplas grundvetenskapliga frågeställningar inom medicinsk teknik närmare sjukvårdens behov. Det är något som välkomnas av Ayan Samanta, gästforskare vid institutionen för kemi-Ångström.

Ayan Samanta, gästforskare i kemi.
Foto: Elin Eriksson

– Vi behöver korta ner tiden från idé till tillämpning. Framförallt måste vi forskare inom grundvetenskaperna få chans till gedigen förståelse för de problem som ska lösas. Vi är inte läkare. Vi träffar inte patienter varje dag och känner därför inte till alla dagliga problem som uppstår, säger Ayan Samanta. Han tillägger:

– Läkare har tillgång till specialiserade avdelningar som kan säkerställa korrekt och regelmässigt hanterande av en viss klinisk lösning. Däremot har de ofta inte tillgång till de forskningslaboratorier som vi har.

Ayan Samanta forskar på syntetiska biomaterial, främst hornhinnor för behandling av blindhet. Hans samarbete med professor Jöns Hilborn vid avdelningen för polymerkemi på Ångströmlaboratoriet delfinansieras av ögonsjukhuset LV Prasad Eye Institute i Hyderabad, Indien.

– Mitt mål är att utveckla denna forskning från ett biomaterialperspektiv med potential att hitta lösningar på blindhet. Men jag är inte personen att ta det vidare till den kliniska verksamheten eller marknaden, jag kan bara bidra med en vetenskaplig lösning.

Cecilia Persson har också sin arbetsplats på Ångströmlaboratoriet, vid institutionen för teknikvetenskaper. Där forskar hon på nya biomaterial som gör det möjligt att skräddarsy frakturbehandlingar.

Cecilia Persson, docent i tillämpad
materialvetenskap.
Foto: David Naylor

– Vi jobbar med funktionella material och implantat såsom patient-specifika skallimplantat och patologi-specifika bencement. I vår nuvarande forskning tittar vi bland annat på behandling av frakturer som sker till följd av benskörhet. Där ser vi fler och fler problem med skruvar som lossnar i och med den ökande andelen äldre i befolkningen. Minst 10 procent av skruvarna lossnar. Vi vill titta närmare på varför och hur det här sker.

Hon tror att centrumet kommer att ge möjligheter att träffa läkare oftare och diskutera problem kring olika sjukdomar och behandlingar.

– I vår grupp startar vi med det kliniska problemet och det är jätteviktigt för oss att bolla det. Är vi verkligen på rätt spår? Går det att anpassa i kliniken? Det är ingen idé att sitta och spendera tid på saker och ting som sen inte går att använda.

Att mötesplatsen blir på Akademiska sjukhuset är bra då det är svårare för läkare att lösgöra sig från sin dagliga verksamhet och ta sig till andra campusområden, säger Cecilia Persson.

– Dessutom kanske det blir enklare för doktorander och andra forskare att komma och få en bättre bild av verksamheten och därigenom även få ett större nätverk vid sjukhuset. 

---

Fakta:

MedTech Science and Innovation samfinansieras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet samt av Region Uppsala. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Centrumet är ett resultat av en noggrann genomgång av befintlig kompetens och en målsättning att samla styrkorna inom några specifikt utvalda medicintekniska områden.

Se också:

Invigning av MedTech Science and Innovation med forskarpresentationer (film)

26 juni 2017