Årets vinnare av Hjärnäpplet samverkar för bättre läkemedel

Hallå där, Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, som får årets innovationspris Hjärnäpplet för framgångsrik kunskapsöverföring. Du har jobbat med läkemedelsutveckling i 30 år, vad är höjdpunkterna under din karriär?

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci och 2017
års vinnare av Hjärnäpplet. Foto: Björn Leijon

– Jag har haft ett långt internationellt samarbete med bland annat USA:s livsmedel- och läkemedelsmyndighet FDA för att ta fram nya regulatoriska riktlinjer för bioekvivalens (ett biofarmaceutiskt klassificeringssystem). Arbetet pågick i mer än ett decennium.

– Jag har också initierat och deltagit i multidisciplinära samverkansprojekt inom läkemedelsutveckling som lett fram till några olika produkter, till exempel mot endokrinologiska sjukdomar som Addisons sjukdom och mot cancersjukdomar som prostatacancer och levercancer.

Hur kom det sig att du som forskare började jobba med att nyttiggöra forskningsresultat?

– Jag har en teoretisk och mer mekanistisk förståelse av transport och effekt av läkemedel i kroppen. Tillsammans med andra kan jag förpacka detta i farmaceutiska formuleringar som testas i patienter, vilket leder till en mer riktad behandling av sjukdomar med förbättrad effekt och mindre biverkningar. Det har varit en stark drivkraft.

– Min inriktning har varit läkemedel mot cancer, endokrinologiska sjukdomar och smärta. Nu jobbar jag även med obesitas och typ II-diabetes. Det är ett integrativt, multidisciplinärt samarbete med läkemedelsföretag och olika typer av finansiärer.

Vad är dina bästa tips för att lyckas med samverkans- och innovationsprojekt?

– För att lyckas med företagande och forskning krävs ett bra samarbete. Det låter kanske som en klyscha men precis som i idrottssammanhang gäller det att spela i ett bra lag och samarbeta med personer som vill komma framåt och utvecklas. Därmed inte sagt att det behöver vara ja-sägare, men de ska vara beredda att jobba hårt tillsammans. Det finns inga magiska lösningar utan allt handlar om hårt arbete, bra samverkan, kompetens och att ha ett gemensamt mål.

Vad har du på gång just nu?

– Jag jobbar med två utvecklingsprojekt; det ena handlar om förbättrad behandling av levercancer och det andra om läkemedel mot obesitas och typ II-diabetes. Projekten drivs i Uppsala-Stockholmregionen, i samarbete mellan ett tiotal människor med olika kompetens inom båda projekten.


---

Fakta:

Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet delas ut årligen för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa representanter. Priset delas ut vid professorsinstallationen i november.

Läs mer:

Hjärnäpplet till Hans Lennernäs

 

 

 

 

 

28 augusti 2017