Jubileumssymposium: Har demokratiseringen avstannat?

19 september 2017

Är demokratin i kris, eller finns det en väg framåt? Den 21 september anordnas ett symposium med anledning av att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fyller 100 år.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en av Europas största privata forskningsfinansiärer och fyller 100 år i år. Jubileet uppmärksammas med sex symposier med olika teman runt om i Sverige. Symposiet i Uppsala den 21 september – Human Progress in the 21st Century – Bright and Dark Sides of Democratization – är det enda med humanistiskt/samhällsvetenskaplig inriktning.

För några år sedan gick en demokratiseringsvåg över arabvärlden, idag är situationen allt annat än demokratisk i flera länder. I väst får växande populism konsekvenser för tilltron för demokratin som system. Är demokratin i kris, eller finns det en väg framåt?

Forskningen har under senare år klarlagt viktiga samband mellan demokratisering och global utveckling, men också visat mindre ljusa sidor av demokrati. Symposiet kommer att presentera och diskutera den senaste forskningen inom området. Betydelsen av långsiktig grundläggande freds- och konfliktforskning lyfts fram.

– Det finns mycket att lära genom att samla stora mängder data och se samband. Under symposiet kommer vi bland annat att diskutera demokratiseringens ljusa och mörka sidor, utmaningar för civilsamhällen efter övergång till demokrati och vad forskningen kan betyda för den fortsatta utvecklingen i världen, säger Håvard Hegre, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och en av deltagarna i symposiet.

I Uppsala finns sedan flera år den så kallade Konfliktdatabasen som fått stor användning runt om i världen, och i Göteborg visar världens största databas – V-dem – att det skett en viss tillbakagång av demokratin i världen de senaste 10-15 åren. Men världen är betydligt mer demokratisk idag än under kalla kriget.

Symposiet i Uppsala
Symposiet inleds av Kerstin Sahlin, ordförande i programkommittén och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Inledningstalar gör också Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungl Vetenskapsakademien.

Huvudtalare är den ledande demokratiforskaren Donatella della Porta, från Scuola Normale Superiore, Italien. Bland de deltagande Uppsalaforskarna finns bland andra Patricia Mindus vid filosofiska institutionen, Lisa Hultman, Peter Wallensteen och Håvard Hegre vid institutionen för freds- och konfliktforskning samt Joakim Palme vid Statsvetenskapliga institutionen. Deltar gör också Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN.
    
Läs mer om programmet

Se filmer från symposiet

Knut och Alica Wallenbergs Stiftelse stödjer fri grundforskning av högsta internationella klass inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap genom långsiktiga anslag.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under dess 100-åriga historia beviljat 24 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning. De senaste årens anslag på totalt 1,7 miljarder kronor per år gör Stiftelsen till en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. de senaste fem åren har Uppsala universitet fått 23 Wallenberg Academy Fellows.