Guldmedalj till Bo Sundqvist

20 september 2017

Svenska masspektrometrisällskapets guldmedalj 2017 har tilldelats uppsalafysikern Bo Sundqvist.

Bo Sundqvist, professor i jonfysik och förutvarande rektor vid Uppsala universitet, har tilldelats Svenska masspektrometrisällskapets guldmedalj.

Bo Sundqvist

Berzeliusmedaljerna, som fått sitt namn efter kemisten Jöns Jacob Berzelius. delas årligen ut av Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS) och finns i två valörer.

Guldmedaljen ges för en enskild insats eller en livsgärning som signifikant påverkat grundläggande eller tillämpad masspektrometri i Sverige. 2017 års guldmedalj tilldelas  fysikprofessorn Bo Sundqvist vid Uppsala universitet för hans betydelsefulla pionjärarbete inom masspektrometri och hans stora insatser inom jonfysik.

Silvermedaljen ges till en yngre forskare för en betydande prestation inom masspektrometriområdet. I år tilldelas den Jörg Hanrieder, Göteborgs universitet.