Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

6 oktober 2017

Fakulteten för utbildningsvetenskaper har beslutat utse Johan Heilbron, professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam i Holland, till ny hedersdoktor vid fakulteten.

Professor Johan Heilbron har gjort betydande bidrag till den historiska sociologin, vetenskapssociologin, den ekonomiska sociologin, litteratursociologin samt till forskningen om högre utbildning. Han är verksam både i Holland, där han sedan 2008 är professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam, och i Frankrike, där han sedan 2000 är forskningsledare vid Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne.

Professor Heilbrons studier under 1980-talet av den franska sociologin förhistoria var en pionjärinsats inom ett då tämligen outforskat område. Sedan tidigt 1990-tal har han framför allt studerat olika aspekter av transnationalisering och globalisering inom vetenskap, akademin, finansvärlden och multinationella företag. Han har under många år samarbetat med Uppsalaforskare på flera olika institutioner, bland annat inom utbildningssociologi och statsvetenskap, och har även varit verksam vid SCAS, Swedish Collegium for Advanced Studies, i Uppsala.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress