Nya hedersdoktorer vid farmaceutiska fakulteten

19 oktober 2017

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Christopher J.H Porter vid Monash University, professor Fang-Rong Chang vid Kaohsiung Medical University och France Mentré, professor i biostatistik vid INSERM – Universitet Paris Diderot till nya hedersdoktorer.

Christopher J.H Porter är verksam vid Monash University i Melbourne, Australien, där han är professor i galenisk farmaci. Han är en världsledande forskare i gränsskiktet mellan farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, biologi och materialvetenskap och hans forskningsprogram har resulterat i fördjupad kunskap om hur absorption och disposition kan optimeras genom att skräddarsy läkemedelssubstanser eller hjälpämnen för naturligt förekommande transportvägar för lipider. Christopher J.H Porters har starkt påverkat forskningen vid fakulteten för farmaci vid Uppsala universitet och har etablerat ett välfungerande samarbete med fakulteten inom läkemedelsformulering.

Fang-Rong Chang är professor i farmakognosi vid Kaohsiung Medical University i Taiwan. Hans huvudsakliga forskningsintresse ligger inom biologiskt aktiva substanser från naturprodukter (inklusive traditionella kinesiska läkemedel) med anti-virala och cytotoxiska effekter. Inom ramen för detta arbete har han också bland annat utvecklat transgena varianter av växten Arabidopsis thaliana för användning vid screening, studerat inflytandet från kemiska substanser i livsmedelsprodukter i samband med sjukdomstillstånd, och medverkat till flera patent. Sedan 2004 har Fang-Rong Chang på en rad olika sätt varit involverad i gemensamma forskningsprojekt samt utbildning på alla nivåer med personal vid avdelningen för farmakognosi, institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Till exempel har han tillsammans med professor Anders Backlund varit drivande vid upprättandet av det 'Dual Degree'-program inom forskarutbildningen som sedan 2012 finns mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och Kaohsiung Medical University.

France Mentré, professor i biostatistik vid INSERM – Universitet Paris Diderot i Frankrike, utvecklar metoder för att optimera modellbaserad design och analys av kliniska läkemedelsstudier. Grunden för att göra detta vilar på matematiska modeller som beskriver tidsförloppet av underliggande fysiologiska, patofysiologiska och farmakologiska processer. Sådana modeller kan tillåta en integrering av informationen från patientdata av olika typer: från vad läkemedelnivåerna är i blodet och hur dessa påverkar fysiologin, över markörer av sjukdomsprocessen till symptom och överlevnad. Beräkningarna syftar till att fastställa samband mellan terapi och behandlingssvar samt att klargöra i vilken grad patienter reagerar olika på behandlingen. Om skillnaderna mellan patienter är stor kan modellerna också utgöra en grund för hur man bäst ska individualisera läkemedelsbehandlingen.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress