Välkomna till Olof Rudbeckdagen om psykisk ohälsa

18 oktober 2017

Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av dagsaktuell forskning om psykisk ohälsa inom många delar av samhället. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Olof Rudbeckdagen ordnas i år fredagen den 20 oktober, och är ett evenemang som anordnas varje år för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning.

Några punkter från programmet:

Trender i psykisk ohälsa under de senaste 50 åren 
Niklas Långström, professor och överläkare, Uppsala universitet

Psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder: hormoner, preventivmedel och graviditet 
Inger Sundström Poromaa, professor och överläkare, Uppsala universitet

Stress som samhällsproblem
Mats Lekander, professor Stockholms universitet och Karolinska institutet

Belöning, bekräftelse och beroende
Mimmie Willebrand, professor, Uppsala universitet

Gränsen mellan att skada sig själv och att inte vilja leva
Mia Ramklint, docent och överläkare, Uppsala universitet

Posttraumatisk stress bland ensamkommande ungdomar och vad vi kan göra åt det
Anna Sarkadi, professor och specialistläkare, Uppsala universitet

Kan det goda arbetet främja psykisk hälsa och välbefinnande
Eva Vingård, professor emerita, Uppsala universitet

Årets Rudbeckpris
I samband med Olof Rudbeckdagen delas ett pris ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”. I år går priset till Lisa Ekselius, överläkare och professor vid institutionen för neurovetenskaper vid Uppsala universitet.

– Att psykisk ohälsa förblir stigmatiserande och att vi som vårdgivare och forskare inte förmår vinna samhällets fulla förtroende ställer oss inför stora utmaningar. Vi måste helt enkelt bli bättre på att synas, och årets Olof Rudbeckdag med fokus på vårt fält ser jag som en viktig investering i en pågående folkbildning. Vår hjärna är en komplex skapelse och den kroppsfunktion som mest skiljer oss från övriga däggdjur. Det gör dess sjukdomar svårundersökta, men nu ger magnetkameran oss bättre möjligheter än någonsin förr, och vi kan vänta oss oerhört mycket ny kunskap om både den friska och den sjuka hjärnan i en snar framtid, säger Lisa Ekselius.

Läs en intervju med Lisa Ekselius som får årets Olof Rudbeckpris: 

Om Olof Rudbeckdagen
Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Med Olof Rudbeck som förebild hoppas vi kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. 

Välkomna!

Tid: 20 oktober 2017, kl. 9:30 – 15:45
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70, Sjukhusvägen 7, Uppsala.
Dagen är öppen för alla. Fri entré.

Webbsida

Seminarium

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress