Tre nya hedersdoktorer vid medicinska fakulteten

25 oktober 2017

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Walter Doerfler vid Friedrich-Alexander-Universität Erlängen-Nürnberg, professor Kari Kustaa Alitalo vid Helsingfors universitet och musikern Ulf Johansson Werre, konstnärlig ledare vid Musicum, Uppsala universitet, till nya hedersdoktorer.

Walter Doerfler har varit verksam som professor vid Rockefeller University i New York samt vid universiteten i Köln och Erlangen i Tyskland. Han är en av Europas mest framstående virologer och molekylärbiologer. Hans forskning har rört mekanismer bakom virus förökning och tumöromvandling. Under senare tid har hans forskning fokuserats på metyleringen av DNA också varit en förgrundsgestalt inom den så kallade epigenetiken Han var en av forskarna som visade sambandet mellan metylering av DNA och genuttryck. Ett annat område där Walter Doerfler gjort mycket uppmärksammade insatser rör konsekvenserna av intag av främmande DNA i försöksdjur. Han har hedrats med ett antal vetenskapliga utmärkelser bland annat Robert Koch-priset. Vid flera tillfällen har Walter Doerfler varit gästforskare och opponent i Uppsala.

Kari Kustaa Alitalo är en internationellt ledande forskare inom området angiogenes/lymfangiogenes (nybildning av blodkärl och lymfkärl) som är verksam vid Helsingfors universitet. Tidigt under sin forskarkarriär studerade Kari Kustaa Alitalo mekanismer för canceromvandling av celler och gjorde flera viktiga iakttagelser som lade grunden för den forskning han bedrivit sedan dess. Han har bland annat visat att receptorn VEGFR3 styr lymfangiogenes och kunde därmed som första forskare i världen visa hur tillväxtfaktorer styr lymfsystemets utveckling. Kari Kustaa Alitalo har karakteriserat de molekylära mekanismer som styr angiogenes och lymfangiogenes och har också visat att dessa molekyler är inblandade i centrala nervsystemets utveckling. Under de senaste 25 åren har han varit en ledande forskare inom sitt forskningsfält. Kari Kustaa Alitalo har haft och har fortfarande omfattande kontakter med Uppsala universitet.

Ulf Johansson Werre läste medicin i Uppsala men avbröt utbildningen för jazzmusikstudier på Musikhögskolan i Stockholm och i USA. Därefter har han främst arbetat som frilansmusiker men han har även ett stort intresse för pedagogik och har lett kurser på flera musikhögskolor. Hans musikaliska meriter är omfattande och han är internationellt känd både som pianist och trombonist. Sedan 2004 är Johansson Werre anställd som konstnärlig ledare vid Musicum vid Uppsala universitet. Han har bland annat grundat Uppsala University Jazz Orchestra, där både studenter och lärare ingår. Musik kan ha starka effekter på både utövare och lyssnare. Utöver ren emotionell stimulans finns studier som pekar på andra effekter, vilket gjort att musik har använts i terapeutiska sammanhang, framför allt för att lindra smärt- och ångestsymptom, men musik har också prövats vid demens och neurologiska sjukdomar. Ulf Johansson Werre har ett stort intresse för området musik-hälsa och musikens effekter på hjärnan och har gett seminarier på temat.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress