Bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknik

2017-10-31

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknik. Av de 1 325 ansökningar som kommit in har 325 beviljats. Under 2017-2021 kommer över 1 miljard kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen. Uppsala universitet får mest av alla svenska lärosäten – nära 220 miljoner kronor.

Bidrag har beslutats inom följande  utlysningar:

  • Projektbidrag
  • Etableringsbidrag

– Beviljandegraden för ansökningar till projektbidrag var i år helt jämställt med 21,2 procent för ansökningar från män och från kvinnor, säger Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Uppsala universitet får totalt 219 011 000 kronor i bidrag till 66 projekt.

Se listan över alla beviljade bidrag inom naturvetenskap och teknik