Alumnevent med ambassadör Tobias Thyberg

6 december 2017

Mikaela Westien och Charlotte Grech-Madin, ordföranden för de två arrangerande alumnföreningarna, och ambassadör Tobias Thyberg.

Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Kabul, Afghanistan, och alumn vid Uppsala universitet, besökte Uppsala universitet för ett alumnevent i slutet av november.

Evenemanget hölls den 29 november. Tobias Thyberg gav alumner och studenter en insiktsfull sammanfattning av det rådande politiska och militära läget i Afghanistan. Han talade om säkerhetsläget och de många sociopolitiska förändringar som landet står inför. I sin föreläsningen tog han också upp det Talibanska upproret och USA:s nya strategi, utvecklingen av inrikespolitiken och Sverige engagemang i landet utifrån hans eget perspektiv.

Tobias Thyberg har tidigare biträdande chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid EU-representationen i Bryssel. Han har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i New Delhi, Moskva och Washington och som chef för politiska avdelningen vid EU-delegationen i Tbilisi, Georgien. Han studerade vid Uppsala universitets Statsvetenskapliga institutionen.

Alumneventet anordnades av alumnföreningen Uppsalapolitices och institutionen för freds- och konfliktforsknings alumnförening.

http://www.uppsalapolitices.se/alumn/

http://www.pcr.uu.se/alumni/about-us/