50 miljoner till klinisk behandlingsforskning

2017-12-07

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 18 ansökningar beviljades med ett totalbelopp på 228 miljoner kronor. Tre av bidragen går till Uppsala universitet.

Syftet med utlysningen inom klinisk behandlingsforskning är att stödja projekt inom hälso- och sjukvård som inom en relativt kort tidsperiod förväntas leda till patient- och samhällsnytta. De allra flesta beviljade ansökningarna gäller projekt med bred nationell – eller internationell samverkan.

Utlysningen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 95 skissansökningar, varav 39 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 18. Medelbidragsnivån under bidragsperioden 2017-2020 är 4,4 miljoner kronor per år.

Tre av bidragen går till forskare vid Uppsala universitet:

  • Bertil Lindahl, Institutionen för medicinska vetenskaper: Randomiserad utvärdering av behandling med betablockerare och ACE/ARBI hos patienter med MINOCA (MINOCA-BAT). Totalt 15 284 706 kronor.
  • Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper: Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Totalt 16 959 882 kronor.
  • Stefan Thelin, Institutionen för kirurgiska vetenskaper: SWEDEGRAFT - en nationell, multicenter, prospektiv, randomiserad, registerbaserad, klinisk studie på no-touch vengraft (NT-graft) vid kranskärlskirurgi. Totalt 17 200 000 kronor.

Mer om bidragen inom klinisk behandlingsforskning