Philosophy Tea: Ibn Khaldun - först med att forska om samhällsförändringar?

Under hösten har professor Peter Wallensteen och lektor Daniel Ogden fortsatt sina populära Philosophy Tea, samtal inför publik på Reginateatern. Höstens samtal har handlat om tre personer som har bidragit till globalt tänkande på olika sätt, nu senast 1300-talsfilosofen Ibn Khaldun.

Ibn Khaldun var en tidig banbrytande arabisk historiker och sociolog. Han levde 1332-1406 och hans stora arbete En introduktion till världshistorien (al-Muqaddima eller Prolegomena) från slutet av 1300-talet tar upp ett antal systematiska idéer om civilisationer, användning av makt samt dynastiernas uppkomst och fall.

 

I höstens tredje Philosophy Tea från december 2017 diskuterar Peter Wallensteen och Daniel Ogden Ibn Khalduns tänkande om fred, krig, makt och förändring, liksom hans relevans idag.

Lyssna på podcasten (på engelska)

---

Fakta:

Daniel Ogden är forskare och lärare med inriktning på utopiska idéer, tidigare vid Uppsala universitet och nu på Mälardalens universitet. Peter Wallensteen var den första innehavaren av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning (1985-2012) och är nu seniorprofessor vid Uppsala universitet.

2017-12-21