Bidrag till uppsalaforskning om barncancer

10 januari 2018

I Barncancerfondens höstutlysning 2017 delas totalt 120 miljoner kronor ut till 92 olika projekt i Sverige. Uppsala universitet får tio av bidragen.

– Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och för att lyckas måste forskningen fortsätta drivas framåt. Idag överlever 80 procent av de barn som insjuknar i cancer, men 80 procent räcker inte. Genom de anslag som våra forskningsnämnder nu har beviljat kan forskare över hela landet bedriva sitt viktiga arbete och förbättra chanserna för de barn som drabbas, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Några av de lärosäten som får störst del av forskningsmedlen är Uppsala universitet, med drygt 15 miljoner till totalt 9 projekt och en forskar-ST-tjänst, och Lunds universitet med 20 miljoner. Karolinska Institutet har dock flest forskare som beviljats anslag, totalt 46 miljoner kronor.

En av bidragstagarna vid Uppsala universitet är Karin Forsberg Nilsson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Målet för hennes forskning är att hitta nya behandlingar mot hjärntumör hos barn. Genom att hämma enzymet heparanase hoppas man stoppa tillväxt och spridning av cancern.

– Vårt projekt handlar om hur cancerceller i hjärnan kommunicerar med den friska vävnaden runt omkring. Vad är det som får cancerceller att vandra iväg? Vi vill hitta mekanismer som vi kan blockera så att cancerceller inte skickas iväg, berättar Karin Forsberg Nilsson.

Här är de Uppsalaforskare som får bidrag från Barncancerfondens höstutlysning 2017:

Projektanslag

  • Karin Forsberg Nilsson, immunologi, genetik och patologi: Nya potentiella målmolekyler för behandling av hjärntumörer hos barn
  • Finn Hallböök, neurovetenskapFortsatta studier av en stamcells-baserad modell för retinoblastom-carcinogenes
  • Sven Nelander, immunologi, genetik och patologi: Storskaliga integrativa modeller för cancer i nervsystemet hos barn
  • Gunnar Pejler, medicinsk biokemi och mikrobiologi: Ett nytt sätt att förhindra celldelning hos leukemiceller
  • Fredrik Swartling, immunologi, genetik och patologi: Mekanismer vid återfall av elakartade barnhjärntumörer
  • Ann-Christine Syvänen, medicinska vetenskaper: Genetisk variation och genuttryck för analys av klonal evolution i ALL från diagnos till återfall
  • Louise von Essen, kvinnors och barns hälsa: Webbaserad psykologisk självhjälp för föräldrar vars barn behandlats mot cancer

Kliniska projektanslag

  • Gustaf Ljungman, kvinnors och barns hälsa: Förberedd för strålbehandling - Interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar  
  • Ulla Martinsson, immunologi, genetik och patologi: Internationellt projekt för prospektiv analys av stråltoxicitet hos barn och ungdomar (IPPARCA)

Forskar-ST-tjänst

  • Britt-Marie Frost, Akademiska sjukhuset, kvinnor och barns hälsa: Skelettkomplikationer hos barn med akut lymfoblastisk leukemi