Genomiken bakom skelettcancer hos hund liknar den bakom skelettcancer hos människa

11 juni 2018

Generna TP53 och SETD2 är ofta muterade i hundar med skelettcancer. Det visar en nypublicerad studie som letts av forskare vid Uppsala universitet och Broad Institute i USA. Även människor har ofta mutationer i TP53, men SETD2 är ett nytt fynd. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Skelettcancer drabbar främst barn och ungdomar, men även vuxna. Sjukdomen har en ganska dålig prognos, men är relativt ovanlig vilket gör den svår att studera hos människor. Hundar får däremot ganska ofta skelettcancer och sjukdomen drabbar främst äldre hundar. Den är vanligare i storvuxna hundraser. Forskare har nu sekvenserat tumörer från 66 hundar från tre raser (golden retriever, greyhound och rottweiler) för att se vilka gener som oftast är muterade.
 
- Våra resultat pekar ut elva gener som ofta har mutationer i tumörerna hos hundar med skelettcancer. Två gener, TP53 och SETD2 är muterade i 83 procent respektive 21 procent av hundarna i studien, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala universitet och forskare vid Broad Institute of MIT and Harvard

I hundarnas tumörer finns både punktmutationer och storskaliga förändringar, såsom stora duplikationer eller deletioner, vilket liknar de förändringar som förekommer hos människor med skelettcancer. Gener som ofta förlorats, så kallade tumörsuppressorer, inkluderar HIPK2, PTEN och CDKN2A. Detta är speciellt intressant eftersom forskarna bakom studien tidigare hittat nedärvda mutationer nära CDKN2A som ökar risken för skelettcancer hos hundar. Kanske kan man i framtiden bättre koppla ihop de gener som är nedärvda riskfaktorer och de gener som får extra mutationer när tumören bildas och fortsätter att växa. Ju mer kunskap man har för att klassificera tumörerna desto bättre kan man behandla cancern, i både hundar och människor.

- SETD2 är en så kallad histonmetyltransferas. Den reglerar vilka delar av DNA som är öppna och användbara i tumörcellen och har tidigare kopplats till andra cancertyper i människa. När vi tittade på andra gener som ger proteiner som modifierar histoner, fann vi att hela 36 procent av våra hundar hade mutationer, säger Kerstin Lindblad-Toh.
 
Intressant nog håller andra forskare på att utveckla histonmetyltransferasinhibitorer, som kanske någon gång i framtiden skulle kunna utnyttjas för att behandla de skelettcancerpatienter som har mutationer i SETD2 eller relaterade gener.
 
Studien visar hur kunskap om sjukdomar hos hund skulle kunna vägleda forskningen vad gäller människans motsvarande sjukdomar. Den visar också hur viktigt det är att sekvensera tumörer för att bättre förstå sjukdomsmekanismer.

För mer information kontakta: Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid SciLifeLab, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, E-mail: kersli@broadinstitute.org Telefon: +1 617 223 7476 eller 070-32 42 336


SETD2 is recurrently mutated in whole-exome sequenced canine osteosarcoma.
Sharadha Sakthikumar, Ingegerd Elvers, Jaegil Kim, Maja L Arendt, Rachael Thomas, Jason Turner-Maier, Ross Swofford, Jeremy Johnson, Steven E. Schumacher, Jessica Alföldi, Erik Axelsson, Guillermo Couto, William Kisseberth, Mats E Pettersson, Gad Getz, Jennifer R. S. Meadows, Jaime F. Modiano, Matthew Breen, Marcin Kierczak, Karin Forsberg-Nilsson, Voichita D. Marinescu and Kerstin Lindblad-Toh,  Cancer Res May 3 2018 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-3558