Vi svär så in i Norden! på Uppsala universitet

Pressmeddelande
23 februari 2015

Vad tycker vi om svordomar egentligen och hur svär svenskar på engelska? Dessa är några av de frågor som forskarna i nätverket SwiSca, Swearing in Scandinavia, tar upp under en eftermiddag med öppna föreläsningar den 5 mars.

Under rubriken Vi svär så in i Norden! bjuder skandinaviska språkforskare in till en populärvetenskaplig eftermiddag. Det blir tre korta föredrag och ett panelsamtal av och med nordiska svordomsforskare, bland andra Lars-Gunnar Andersson, mångårig medarbetare i radioprogrammet Språket. Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen.

Se hela programmet på institutionen för nordiska språks webbplats.

Dagen efter de öppna föreläsningarna kommer svordomsforskarna att ha ett symposium med vetenskapliga presentationer. Bland annat kommer Mona Enell-Nilsson vid Vasa universitet att prata om översättning av svordomar och skällsord med språkväxling i Jens Lapidus kriminalromaner. Michael Gauthier vid Université Lumière Lyon 2 i Frankrike diskuterar män och kvinnors olika sätt att tala. Är det verkligen så att män svär och är vulgära medan kvinnor är pryda?

Om du har frågor om evenemanget eller skulle vilja komma i kontakt med någon av forskarna, kontakta gärna arrangören Erik Falk, universitetslektor vid institutionen för nordiska språk, tel: 018-471 6868, e-post: erik.falk@nordiska.uu.se