​Universitetets förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl avliden

Pressmeddelande
2015-03-11

Rektor har i dag den 11 mars 2015 mottagit meddelande att Uppsala universitets förutvarande rektor, professorn emeritus i anestesiologi, medicine jubeldoktorn Martin H:son Holmdahl har avlidit. Universitetshuset flaggar på halv stång i dag på eftermiddagen och även i morgon den 12 mars.

Martin H:son Holmdahl, föddes 1923 i Göteborg. Han kom till Uppsala för att läsa medicin i början av 1940-talet och blev medicine licentiat 1950 och medicine doktor 1956 samt docent i fysiologi. 1965 installerades han som professor i anestesiologi vid Uppsala universitet. Han var prodekanus och dekanus för medicinska fakulteten 1966-1970. Under åren 1970-1978 var han Uppsala universitets prorektor och därefter rektor 1978–1989. Han var inspektor för Göteborgs nation i Uppsala under 1970- och 80-talet.

- Uppsala universitetet minns Martin H:son Holmdahl med stor tacksamhet över den trofasthet och lojalitet med vilken han under ett långt liv tjänat Alma Mater: som student, forskare, lärare och professor, i ledningsuppdrag, som prorektor och därefter som rektor. Genom sin livsgärning har han medverkat till att Uppsala universitet flyttat fram positionerna inom ett stort antal områden. Som emeritus var han fortsatt intresserad av och engagerad i universitets utveckling och ett stort stöd till sina tidigare kolleger och sina efterträdare, säger rektor Eva Åkesson.

Martin H:son Holmdahl var mycket engagerad i frågor kring mänskliga fri- och rättigheter. 2003 instiftades Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter av universitetet som en hyllning på hans 80-årsdag och har sedan dess delats ut årligen.