​Energi i nytt ljus under årets Celsius-Linnéföreläsningar

Pressmeddelande
2016-02-12

Människans vilja att bemästra ljus har gått från att kontrollera eld till att bygga globala optiska nätverk. Men ännu återstår flera olösta frågor. Vid årets Celsius-Linnéföreläsningar den 18 februari presenterar de internationella toppforskarna professor Eli Yablonovitch och professor Lene Vestergaard Hau banbrytande sätt att hantera och manipulera ljus för användning inom oräkneliga områden.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Årets föreläsningar äger rum i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Föreläsare är professor Eli Yablonovitch från UC Berkeley, USA, och professor Lene Vestergaard Hau från Harvard University, USA. Fredagen den 19 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium med temat ”Winter Light”, också på Ångströmlaboratoriet.

Media hälsas varmt välkomna till föreläsningarna och symposiet som äger rum dagen efter. Föreläsningarna på torsdagen den 18 februari filmas och kan senare ses via universitetets videoportal.

Hur kan solceller bli så effektiva som möjligt? Celsiusföreläsaren Eli Yablonovitch kommer att berätta om sina överraskande forskningsresultat med solceller som uppnått nära 30 procents verkningsgrad. Denna nya kunskap öppnar också för möjligheten att utan hjälp av solljus omvandla värme till elektricitet med över 50 procent verkningsgrad.

Yablonovitchs tidigare forskning ligger till grund för så kallade fotoniska bandgapsmaterial. Han introducerade även begreppet fotonisk kristall som haft stor betydelse för förståelsen av allt från djurvärlden till fundamental fysik.

Linnéföreläsaren Lene Vestergaard Hau har gjort mycket framgångsrika experiment med att manipulera fotoner – ljuspartiklar - och bland annat lyckats bromsa ner ljusets fart från 300 000 kilometer per sekund till 17 meter per sekund, och senare även stoppa farten helt. Att fånga och frysa ljusets rörelse ger möjlighet att hantera ännu större mängder information med hjälp av kvantdatorer och fiberoptiska nätverk.

I ett nytt forskningsprogram utforskar Lene Hau Vestergaard växelverkan mellan ljus och materia i förhållande till fotosyntetiska system, vilket kan spela en betydande roll i framställningen av framtidens bioenergi.

Fredagen den 19 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium kl. 09:30 – 15:10 också i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet. Förutom Celsius-Linnéföreläsarna framträder forskare från Uppsala och Lunds universitet för att presentera olika perspektiv på ljus. Hur kan ökad kunskap om ljus inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena förändra samhället? På slutet blir det en avslutande diskussion med möjlighet för publiken att ställa frågor till föreläsarna.

Tid och plats för evenemangen:
Både föreläsningarna och symposiet hålls i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala universitet. Den 18 februari föreläser Eli Yablonovitch kl 14.00 och Lene Vestergaard hau kl. 15.30. Symposiet den 19 februari pågår kl. 9.30-15.10.

Medier och allmänhet är välkomna att ta del av både föreläsningarna och symposiet - ingen bokning krävs. Samtliga programpunkter hålls på engelska.

Du kan läss mer om föreläsningarna på universitetets webbplats och ladda ner program.

För mer information, kontakta professor Gunilla Borgefors, ordförande i Celsius-Linnékommittén, institutionen för informationsteknologi, 018-471 3466, 070-628 08 54 (nås via sms), gunilla.borgefors@it.uu.se