Uppsala Health Summit: Rapport om globala hot från infektionssjukdomar tydliggör utmaningarna inför toppmötet

Pressmeddelande
2017-09-07

Infektionssjukdomar är ett av de största hälsohoten i världen. Återkommande larm om spridningsrisk, epidemier och pandemier gör ämnet högaktuellt och väcker oro hos många. Idag publicerar Uppsala Health Summit den rapport som är utgångspunkt för toppmötet i Uppsala den 10-11 oktober som vill visa vägen framåt för att hantera utmaningarna.

Den nya rapporten är framtagen som underlag för de samtal som kommer att föras på Uppsala Slott den 10-11 oktober mellan cirka 200 beslutsfattare och experter från hela världen. I rapporten presenteras argument för synsättet One Health, som utgår ifrån att vårt välmående är nära sammanflätat med djurens och miljöns. Med detta perspektiv bör veterinärer, folkhälsoexperter, läkare, biologer, ekologer och samhällsvetare arbeta tillsammans för att förebygga, upptäcka och kontrollera spridning.

Trots stora framsteg för hälsotillståndet i världen fortsätter infektionssjukdomar att utgöra ett stort hot. 75 procent av alla nya sjukdomar är zoonotiska, alltså sjukdomar som kan smitta mellan människa och djur. En rad drivkrafter kan förklara den här utvecklingen, t ex intensiv djurproduktion, klimatförändringar, befolkningstillväxt och vårt resande över världen. Den ökande utbredningen av antimikrobiell resistens innebär ytterligare en allvarlig dimension.

- Tidig upptäckt av infektioner, tillförlitlig diagnostik och ett One Health-perspektiv på frågan är avgörande för framgångsrik hantering. Nu träffas alla aktörer i Uppsala för att hitta en gemensam agenda och strategi för att på ett ekonomiskt försvarbart sätt bekämpa hoten, säger Marianne Elvander, professor och tidigare statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), samt ordförande i Uppsala Health Summits programkommitté 2017.

Rapporten ger en bred och aktuell överblick av möjligheter och utmaningar för hur världens infektionshot ska hanteras och hur vi kan undvika livshotande epidemier, eller i värsta fall globala pandemier. Exempel på frågor där nuläget beskrivs och diskuteras:

Vilka incitament behövs för att begränsa överföring av smittor mellan djur och människor? Vad är vi beredda att betala för en hälsosam djurhållning och minimera riskbeteenden? Hur kan vi involvera lokala samhällen och den kunskap som finns där för att hantera utbrott och vända mardrömslika situationer, likt den som uppstod under Ebola-utbrottet i Västafrika 2014? Vems prioriteringar styr när besluts tas om forskningsmedel för infektionssjukdomar och vaccin? Hur kan vi öka tillgång och användbarhet i länder där diagnostik, vacciner och läkemedel behövs allra mest och hur kan effektivare sjukdomsövervakning skapas med hjälp av Big Data?

Beställ rapporten via info@uppsalahealthsummit.se eller ladda ner rapporten på Uppsala Health Summits webbplats www.uppsalahealthsummit.se

Journalister hälsas välkomna till delar av programmet.

För mer information om mötet, kontakta projektledare Madeleine Neil, tel: 070-425 08 91, madeleine.neil.uadm.uu.se, eller pressansvarig Anneli Waara, tel: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se