Pressinbjudan: Hotet från infektionssjukdomar på agendan för toppmöte i Uppsala

Pressmeddelande
5 oktober 2017

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar, som inleds på tisdag, träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar.

OBS! Anmälan krävs från medier som vill besöka konferensen.
Pressanmälan Uppsala Health Summit till anneli.waara@uadm.uu.se eller 070-425 07 18.

Temat för toppmötet 2017 den 10-11 oktober är hoten från nya och återkommande infektionssjukdomar. 75 procent av alla nya infektionssjukdomar är zoonotiska, dvs smittar mellan människor och djur. Intensiv djurproduktion, klimatförändringar, befolkningstillväxt och vårt resande över världen ökar risken för utbrott av infektioner. Tilltagande antibiotikaresistens förvärrar riskbilden. Komplexiteten betyder att veterinärer, folkhälsoexperter, läkare, biologer, ekologer och samhällsvetare bör arbeta tillsammans för att förebygga, upptäcka och kontrollera spridning. Hur detta ska åstadkommas diskuteras i föreläsningar och workshops med följande teman:

- Minska riskbeteenden vid hantering djurbesättningar
- Stärka lokalsamhällens motståndskraft mot infektionsutbrott
- Effektiv diagnostik för att bekämpa infektionssjukdomar
- Säkra vacciner och läkemedel i krissituationer
- Innovation och Big Data för global hälsa
- Policy och riktlinjer för hållbara och rättvisa prioriteringar av forskningsbehov
- Livsmedelssäkerhet med hjälp av modern DNA teknik

Bland föreläsarna finns bl. a. Dr. Pierre Formenty, som leder WHO´s arbete med blödarfeber, antroplogen Dr. Paul Richards, författare till boken ”Ebola – How a People´s Sciences helped end an epidemic”, Dr. Beth-Ann Griswold från det amerikanska läkemedelsföretaget Merck som ansvarar för vidareutveckling och produktion av vaccin mot Ebola; samt Dr. Peter Dazsak, chef för organisationen EcoHealth Alliance, som verkar för att öka förståelsen för hur ekosystemens hälsa påverkar människan och vad som kan göras för att vända utvecklingen.

Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inleder plenumförhandlingarna den 10 oktober.

Mer information om Uppsala Health Summit, programmet och talarna.

Läs rapport som tagits fram inför toppmötet.

Uppsala Health Summit arrangeras av Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA, Region Uppsala, Uppsala Monitoring Centre, Forte, Uppsala kommun och nätverket Världsklass Uppsala.

För anmälan eller mer information kontakta pressansvarig Anneli Waara, tel: 070-425 0718, anneli.waara@uadm.uu.se